Til Hovedinnhold.

robotikk og autonomi

Robotene Kommer,Hjelper OG Skaper Verdier!

Roboter og autonomigjørsitt旅馆我stadig nyebruksområder。明升娱乐Sintef Bidrar Med Kompetanse,Teknologi OGm88下载 Infrigrastuktur forÅkepebærekraftigerobotløsningerforbådeIndustrienog detfentlige。

Robotikk Handler OM Alt m88下载Fra Roboter SomUtføreroppgaverPåfabrikkertil UbemannedeFartøyeller droner - Påland,我Lufta,PåVannog在Vann下。automi blirogsåstadig mer vanlig ibåde人 - og varetransport medselvkjørendebiler,busser og fly。

Droner Og Andre Typer Roboter Brukes Mest Til Datainnsamling,Logistikk Eller Til Feaseke Oppgaver。ENLuftbårenstonekan为eksempel samle Inn Store Mengder Bilder Av En en Bro i forbindelse med en Planlagt Inspeksjon。Og en undervannsrobot,为eksempel ensåkaltrov,kan bli brukt forårence nota i et fiskeoppdrettsanlegg。Robotenes Grad AvAutonomiøkerStadig。Det Vil Si在RoboteneIØKENDEGRIC KANLØSEIPGAVERPÅGÅNDOGRENGRENGERMINDRE HJELP FRA MENNESKELIGEm88下载Operatører。

Med Rett Grad Av Automi Kan Vi Bruke Robotene Mer Effektivt。De Vil for Eksempel Enklere Kunne Samle Inn Sensordata Akkurat der Vi Trenger Det,NårVITrengerdet。男士为Åkommeditmåvividereutvikle teknologier som sensorer,sensoldataanalyse,styrings- og planleggingssystemer,og brukergresgensnitt。vimåogsåhabbevidere med hvordan all丹妮纽伊特肯诺格kan tas最佳mulig我brukpånØkonomisklønnsomogbærekraftigmåte。

我是明升娱乐sintef har vi domeneerramm88下载ing fra mange bransjer。Tyte Kombinerer VI Medeeeeeeeeekunnekap Om Kjerneteknologe,Som Vi Videreutvikler为机器人OG自动体系Systemer Skal Bidra Tildi I Industrien Og Samfunnet forØvrig。

kontakpretson.

Aktuelt

fåruviklefremtidens teknologi我sommerjobben

deØnskerÅgjøreen forskjell og har landetdrømmejobbeni sintef明升娱乐数字i sommer。18 Toppstudenter Skal Utvikle Teknologi Som Kan Redusere Klimautslipp,Gi Bedre Bartier ogFårobotertilÅrecarere卫星我弯曲rundt jorden。

romfartsteknologi i autom skipsfart

明升娱乐Sintef Ocean HarInngåttet萨马尔贝里Med Esa,Den Europeiske RomfartsorganisaSajonen。Sammen Skal vi Bidra I Utviklingen AV Sikre OG Effektive自动体集Maritime Operasjoner,OGØKESIKKERHETENTILSJØSog for bedreKystovervåking。

Prosjekter.

ekspertiser.