Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Hvordan kan samfunnets ressurser brukes mest mulig effektivt, for å skape høyest mulig velferd?

Vår forskning gir kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser, i offentlig sektor og i privat næringsliv. Denne kunnskapen er viktig for å prioritere ressurser på en bærekraftig måte.

SINTEF har en bred tilnærming til fagområdet samfunnsøkonomi. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ringvirkningsanalyse og evaluering.

Samfunnsøkonomisk ekspertise benyttes på tvers i hele SINTEF. Vår kompetanse er generisk og vi jobber inn mot flere bransjer og sektorer, for eksempel:

  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser for norsk sjømatnæring
  • Økonomisk effektevaluering av velferdsteknologi
  • Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge
  • Regionaløkonomiske virkninger av økt lønnsomhet og effektvisering i skognæringen i Nordland
  • Robust og kostnadseffektiv drikkevannsforsyning i Oslo kommune
Forskningssjef
900 43 270
Forskningsleder
932 60 450

Prosjekter