直到hovedinnhold

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Hvordan kan samfunnets ressurser brukes meest mulig effektivt, for å skape hø yeest mulig velferd?

Vi forsker for å få kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser, i offlig sektor og i privat næringsliv。Denne kunnskapen er viktig for å prioritere ressurser på en bærekraftig måte。Vi har fokus på analysis og metodeutvikling innenfor blant annet regiona økonomi, næringsutvikling, nyte - kostnadsanalyze, industriell økonomi, ringvirkningsanalyze og evaluering. Vi har fokus på på analysis og metodeutvikling innenfor blant annet regiona økonomi, næ ringringsutvikling, nyte - kostnadsanalyze, industriell økonomi, ringvirkningsanalyze og evaluering。

Samfunnsøkonomisk ekspertise benyttes på tvers i hele 明升娱乐SINTEF, og vi jobber inn mot flere bransjer og sektorer, for eksempel:

  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser for norsk sjn ømatnæring
  • Økonomisk effektevaluering av velferdsteknologi
  • 挪威的氢化反应电位
  • 区域økonomiske virkninger økt lø nsomhet effektvisering i skognæringen i Nordland
  • 我在奥斯陆kommune

Kontaktperson

咆哮Norvik

咆哮Norvik

高级forretningsutvikler

Prosjekter

研究用于verdiskaping av syselsetting av sirkulr økonomiske tiltak - Utvalgte tiltak案例的av电位

我forbindelse med at regjeringen planlegger å legge fm88下载ram en nasjonal strategi om sikulæ røkonomi I 2020, har S明升娱乐INTEF sett nærmere på verdiskapings- og sysselsettingspotensialer ved sikulæ røkonomiske tiltak I ulike sektorer og regioner I Norge。Sektorer og prokter som analyseres er valgt ut med bakgrunn i us handlingsplan for sirkulr økonomi, og om225 både konsumment - og produsentperspektiver。Vi finner et betydelig verdiskapings- og sysselsettingspotensifram88下载 de studerte sikuler ærøkonomiske tiltakene, og disse effektene brer seg over hele landet。

Ekspertiser