直到hovedinnhold

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

我想在欧罗巴有个压舱器,可以在第2号,第8号到达å。

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt。黛特krever在vi bruker fornybare energikilder og råvarer og在vi har effektive systemer som sørger for at producer som i dag blr til avfall, blr råmaterialer i framtida。m88下载

等skifte mot en kulærøkonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene。

我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。

我S明升娱乐INTEF kan vi bistå med helhetlig forskningskompetanse på sirkulærøkonomm88下载i, fra strategi og forretningsmodeller, miljø og økonomiske analyser, til speifikke teknologiske løsninger for å redusere ressursbruk og sikre bærekraftige løsninger。

明升娱乐SINTEF mener at en sirkulærøkonomi blir førende for måm88下载ten framtidens industri og næringsliv drives på。


明升娱乐SINTEF为Enova der vi målte effekten av tolv sirkulærøkonomiske策略师på drivhusgassutslipp进行研究。Vi anslår在mellom 6 - 10 Mt CO .2我们为ytterligere besparelser dersom Norge vedtar en fullstendig altomfattende nasjonal sirkulærøkonomisk模型提供了一份完整的Norge vedtar en fullstendig altomfattende nasjonal sirkulr økonomisk模型。sirkulr økonomi vil også være en kritisk brikke i oppbyg av lavutslippsteknologi, som sol-, vind- og hydrogenenergy。

去年ned rapporten

Kontaktperson

Aktuelt

这是一个工业化的过程

Karbonfangst i prosessindustrien er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene, og et av verdens første testlegg for å fange CO2-在挪威,我们有一m88下载个很好的熔炉。

Prosjekter