Til hovedinnhold

Smarte samfunn

Smarte samfunn

Med satsingen "Smarte samfunn" ønsker SINTEF å bidra til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig samfunn.

Det handler om utvikle attraktive byer og regioner, grønn konkurransekraft, teknologi og innovasjonsevne. De fleste samfunnsutfordringene vi står overfor er komplekse. Verken kommunene, fylkeskommunene eller staten kan løse klima-, samferdsel- og integreringsutfordringene alene. Det samme gjelder tiltak for utvikling og verdiskaping i distriktene. Vi trenger forsking og innovasjon for å få fart på disse områdene. SINTEF har som mål å bidra med kunnskap og bredde til bærekraftig utvikling mot et smart samfunn som setter innbyggerne i sentrum og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping. Dette er teknologi for et bedre samfunn.

Forskningssjef
928 08 312

Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet.

Fra Stortingsmelding nr 30 - En innovativ offentlig sektor

Globale megatrender

Framtidas smarte samfunn må møte de globale megatrendene som både gir utfordringer og nye omstillingsmuligheter for norske lokalsamfunn og norske bedrifter og som fokuserer på FNs mål om bærekraftige byer og samfunn.

Prioriterte oppgaver for smarte samfunn

Vi har prioritert å jobbe med følgende områder framover: kommunesamarbeid, nettverksbygging og faglige prioriteringer innen:

  • Tverrsektoriell innovasjon i smarte byer - bygg, energi, mobilitet og helse
  • Grønn konkurransekraft
  • Et kommuneløft
  • Bærekraftig samfunnsplanlegging

Smart cities provide a higher standard of living for people without burdening the environment.

Aktuelt

Prosjekter

Laboratorier

Framsikt 2050

Nullutslippsområder

z