直到hovedinnhold

工作机会

工作机会

Smartgrid er det vi kaller fremtidens digitaliserte, smarte strømnett, og er helt avgjørende for å elektriisere Norge og lykkes med nødvendige klimagastslippene。

Dagens strømnett har blitt til gjennom utbygginger og tilpassinger over mange tiår。人们samkinsutviklingen skjer raskere enensinne, og det må også utviklingen av trø mnetet。Om netet ikke henger med i svingene i det ikke kare å håndtere morgendagens elektrifiserte samfunn der biler, båter og industri går på strøm fra«m88下载nye»grønne energikilder som vind-, bølge- og solkraft i stedet for dagens foaftkilder。

I 明升娱乐SINTEF forsker vi på løsninger som lar oss digitalisere og modernisere strø mnetet på en så kostnadseffektiv måte som mulig, både for kundene våre og samfunnet forøvrig。

在我们的网站上,我们可以看到:å utvikle teknologier适用于eksempel vil mange feil kunne repareres før de skjer。strømnette vil kunne bruke strømmen sin effektivt og kapasiteten i strømnette vil kunne utnyttes mye bedre eng i dag。

Dette vil spare store veddskostnader og bidra til at færre dyre kabler må bygges etter hvert som samfunnet elektrifiseres og trenger mer strøm。我将为您提供一种全新的耕作方式,为您提供一种新的耕作方式。

Smartgrid åpner for mange muligheter, men en utfordring med et digitalisert strømnett er at det åpner for utfordringer som cyberangrep。网络用户可以访问vårt医疗智能电网。

Både privat næringsliv og offentlig sektor kan bli med i små og store projekter for å forske på innovative teknologier og metoder for å digitalisere og modernisere distribubusjonsnettet。我是飞行员,我是飞行员,我是飞行员,我是飞行员。

明升娱乐SINTEF er vertskap for et av verdens største forskningssenter på Smartgrid, FME CINELDI智能配电中心.我把它放在på上Smartgridsenteret(挪威智能电网中心)这是挪威Smartgrid项目的组织机构。Smartgridsenteret jobber for å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter innenfor smartgrid。

Kontaktperson

特马

Distribuert produksjon og batterisystemer i smartgrids

I 明升娱乐SINTEF har vi ledende forskningsmiljøer på hvordan man best planlegger for og drifter distribuert produksjon I distribubusjonsnettet, og hvordan batterisystemer kan bidra til å håndtere de utfordringene distribuert produksjon påfører net。

Ekspertise

实验室

Prosjekter

采访时说