Til Hovedinnhold.

Teknologiledelse.

Teknologiledelse.

Vi forsker pakompleksiteten, mulighetene og utfordringene i grenseflatene mellom folk, organisasjon og teknologi.

VI Driver FREM InnovasjonVedåKombinereTverrfaglighetOG Spisskompetanse forÅfinneLøsningerSom Gir Dokumentert Gevinst forVåreKunderioffentligog Privat Sektor。

forskningssjef.
908 67 471.

nyheter.

forskningsgrupper.

Utvalgte Prosjekter.

kontakt os ..

Besøksadresser:
Steinkjer:Skolegata 22
Trondheim:S.P.Andersens Veg 3
Arendal:Kystveien 2D,Eurekabygget,Sørlandetskunnskapshavn

ansatte i avdeling teknologiledelse。