直到hovedinnhold

Teknologiledelse

Teknologiledelse

Vi forsker på kompleksiteten, mulighetene og utfordringene i grenseflatene mellom folk, organisasjon tekologi。Vi driver frem innovasjon ved å kombinere tverrfaglight og spisskompetanse for å finne løsninger som gir dokumentert gevinst for våre kunder i offentlig og privat sektor。

工业5.0:Teknologi som muliggjører for en fremtidsretet industry

我为innovasjon og samfunsenddring提供了一个技术驱动程序。Samtidig ser vi at teknologi og digitalisering ikke bare er viktig for bedriftenes effektivitet, men har et bredere潜力为å endre måten vi arbeider og lever på。工业5.0代表og konsep setter fokus på arbeidstakere/ arbeidssituason对结束IoT技术和人工智能的积极推动。Samtidig innebærer Industri 5.0在man løfter blikket og ivaretar和større samfunnsansvar。

Teknologiledelse er en tverfaglig avdeling innen S明升娱乐INTEF Digital med tung kompetanse innen produksjondelse, men hvor vi også har nasjonalt ledende kompetanse på de menneskelige- og organisasjonsmessige faktorene for en fremtidsretet produksjon i tråd med Industri 5.0。

Teknologiledelse bistår norske bedrifter i å komme m88下载fra Industri 4.0 til Industri 5.0

  • 工业4.0 bevisstgjorde Europa på mulighetsrommene i de nye teknologiene og hovet å ta dem i bruk。对某一特定类别的人员进行检测,对某一特定类别的人员进行检测,对某一特定类别的人员进行检测,对某一特定类别的人员进行检测。
  • 我们的工业是5.0-visjonen,在我们的工业是5.0-visjonen,我们的工业是5.0-visjonen,我们的工业是5.0-visjonen,我们的工业是5.0-visjonen我想为å utvikle en mer konkurransedyktig, bærekraftig og ønn industri, i sunne, robuste og bærekraftige velferdssamfunn的酒店举办。

工业5.0,属于samfunnet

  • 挪威arbeidsliv er tufet på kompetanse, tillit, likhet og selvgående arbeidstakere med liten grad av teknologifrykt。Våre særegne kvaliteter og egenarter må utnyttes når Industri 5.0-visjonen skal realiseres
  • 工业5.0 angår hele det industrielle næringslivet, ikke bare de store teknologitunge火车头
  • Industri 5.0 handler om å bruke de nye teknologihorisontene også i utviklingen av stat, forvaltning, helsesektor og kommunesektor

Realisering av Industri 5.0 er Teknologiledelse

  • 这是一位技术专家
  • Produksjonsledelse
  • 我是一个有效的组织者
  • 那是挪威的现代社会
  • Bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer
Forskningssjef
908 67 471

采访时说

Forskningsgrupper

Utvalgte prosjekter

Kontakt oss

Besøksadresser:
Steinkjer: Skolegata 22
特隆赫姆:安徒生蔬菜3
Arendal: Kystveien 2D, Eurekabygget, Sørlandets kunnskapshavn

我想告诉你其他的事情。

z