Til hovedinnhold

UTSLippsFri运输

UTSLippsFri运输

Vi forsker på framtidas transportsystemer.

Vår forskning har et teknologisk utgangspunkt hvor målet er at all transport gjennomføres sikkert, effektivt og miljøvennlig. Utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning, både for næringsliv og offentlige etater.

forskningssjef.
901 43 638

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter.

nyheter.

Z.