Til Hovedinnhold.

OM OSS.

OM OSS.

Konserndirektør.
952 71 607.

明升娱乐Sintef Industri Er et Oppdragsinstitutt Som TilbyrHøyKpometanseinnen Materictknologi,Bioteknologi,Petroleumsteknologi,Anvendt Kjemi Og Biologi。

et sertifisert institutt

明升娱乐Sintef Industri(Tidligere Materialer OG Kjemi)Skal Til Enhoring Tid Arbeide for Oppfylle kunders krav,reelle behov og forventinger,og优先兵Hensyner Til Kvalitet。

Instituttet er sertifisert i henhold til ns-en Iso 9001:2015,ISO 14001:2015,Ohsas 18001 og Forskrift Om Systematisk Helse,Miljø-og Sikkerhetsarbeid I Virksomheter(Internkontrollforskriften)。Detvil Si在vi leverer viler og / eller tjenester room tilfredsstiller krav(bl.a.kundens),vi harensstiller krav(bl.a.kundens),vi harensstiller krav(bl.a. kundens),ogtilhørendemiljømømly,ogtilhørendemiljømål,在Våremenarbeidereforvårementstematernedsikkerheten。

les mer om oss som et sertifisert institutt

sertifiseringen gjelder实现了og vedlikehold av styringsystem。

instituttrådlegledelse.

明升娱乐Sintef IndustrisInstituttråd:

Reidar再见,visekonsernsjef,si明升娱乐ntef
Eli Aamot.,Konserndirektør,Si明升娱乐ntef Industri
杰克A.Ødegård.,forskningsdirektør,si明升娱乐ntef Industri
,Dekan,NTNU
,Seniorrådgiver,Uio
,SVP - 雅拉国际技术和项目负责人
Aasgeir Valderhaug.,导演研发 - 企业专业硅合金生产,ELKEM,技术
Ida Eir lauritzen.Kunnskapsforvalter,S明升娱乐intef Industri
m88下载FrancescaLønstadBleken.
,forsker,si明升娱乐ntef Industri

明升娱乐Sintef Industris Ledelse:

Eli Aamot.,konserndirektør.
杰克arildØdegård.,forskningsdirektør.
Stein Mortensholm.,kommunikasjonssjef.
Marit Elin Johnsen.,Økonomisjef.
SISSELLØBERG.
instituttkoordinator.
KarenAsbøll.,hr-sjef
Jon OlavBjørgum.KS-SJEF.
符文布雷德森,forskningssjef.

妮娜大尔,forskningssjef.

Trond Elling Ellingsen.
,forskningssjef.
Cornelis spooren.
,forskningssjef.
LarsSørum,forskningssjef.
邓肯阿库里亚亚,forskningssjef.

Nøkkeltall.

publikasjoner.