Til Hovedinnhold.

Forskning,Teknologi Og Innovasjon

超戈文Fra Enerm88下载giproduksjon BasertPåfossiltBrensel,Med Store Utslipp Av Drivhussgasser,Til Ren Energi Er En Av deStørsteutfordringne vi har i dag。VårForskningPåbærekraftigEnergi Dekker Karbonfangst,运输og Lagging(CCS),Fornybar Energi,EnergiLagging,氢橡皮擦。MåletMedForsknningenEråGjøreCCSog teknologier for netnybar EnergiPåliteligeogØkonomiskbærekraftige。

forskningssjef.
938 11 279.

ekspertise.

实验室

Prosjekter.

nyheter.