Til Hovedinnhold.

Forskning,Teknologi Og Innovasjon

ForskningPåAvansertealavanserte extnnoteknologi bidrartilløsningerpåtsamfunnsutfordringerog gir nye forretningsmuligheter。明升娱乐Sintef Industri Har Ekspertise Innen Strukturelle Materialer,Funksjonelle Materinger OG MultimateDialkombinasjoner,OG Kan Hjelpe DIN ComerenisasaSjonIÅUtvikleNyeEller挖掘机Produkter。VedÅbleVårKunnskapMed Annen相关Kompetanse I Sintef,Bidrar V明升娱乐i Til Utvikling AvBærekraftigeverdikjeder i kontekst av ensirkulærøkonomi。

forskningssjef.
930 59 412.

ekspertise.

实验室

Prosjekter.

nyheter.