直到hovedinnhold

Maritim运输

所有运输工具都是有效的måten å运输工具varer på, om du ser på energibruk。男人可以像我å hente på å skape en mer miljøvennlig skipsfart。Utslippene m88下载fra internnasjonal skipsfart på rundt 1毫米吨CO2我aret。在全球范围内,我们要一直保持警惕。Uten tiltak vil utslippene øke, antakelig med 50-250 prode nærmeste 30 årene, ifølge tall fra dm88下载en FNs jøfartsorganisasjon IMO。黛特·贝蒂在om vi skal klare å nå målet om halvering innen 2050, så må hvert enkelt skip reuse ere utslippene med nesten tre firedeler。我很高兴见到你,我很高兴见到你。Vi er nødt till å se på det store bildet, det si å se på skipet som en en av et transportsystem。明升娱乐SINTEF Ocean jobber for å redusere utslippene med 25 progjennom å bidra med ekspertise, testanlegg og analytiske verktøy for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip。我使用SINTEF Ocean satse明升娱乐 mer på skipskonseptanalysis, skipsytelse, Big Data,自主跳过FME Zero MARITIME/det grønne skiftet。

Forskningssjef
934 59 721

Ekspertise

Prosjekter

采访时说