Til Hovedinnhold.

矢量拟合

矢量拟合

矢量拟合er en en rubust numerisk teknkk多端口修改器fra frekvensresponser v.h.a.m88下载en Rasjonal Funksjon Beskrevet Ved Poler OG Residerer。Den Resulterende Modellen Har Garantert Stabile Poler Som Er Reelle Ellers Kompleks Konjugerte,OG Modellen Kan Direkte Konverteres Til entileStandsrom-Modell。

OM

反应器导纳矩阵的测量。Foto:S明升娱乐intef / Oddgeir Rokseth

矢量拟合ER Mye Anvendt Innenfor Mange Fagfelt,Fra Elkraftsym88下载stmer TilMikrobølgesystemerogHøyhastighetsElektronikk。Anvendelsen ErVanligvisÅberebneen Lavere Ordens Modell BasertPåKarakterisErendeFrekvensResponser,OgsåKjentSom Svart-Boks Modellering。拖链式调制器Medførerrask tidsimuling i kretsimulatorer som f.ks。EMTP OG SPICE,V.H.A.EN Ekvialent Elektrisk Krets Eller Ved Rekursiv折扣。

Denne Nettsiden Gir Informasjon Om Vector Pitting og InneholderÅpenKildekodeI Matlab。Som et eksempelsåInneholder nedlastingspakken“Matrix拟合工具箱”en Kompetett Prostyre for Multi-Port Modellering FRA FrekvensRespm88下载onsData,Bådefor Admittans(Y)OG Refleksjons(S-)参数数据设置。典型的Ved Rasjonale Funksjoner ogPåtvingelseAv PassivitetOppnåsvedtovedpåfølgendefunksjonskall。Detførstefunksjonskallet beregner en rasjonal funksjon ved hjelp av en en vector fitting mens den andre funksjonskalletpåtvingerpassivitet av Modellen Ved Perturbasjon Av Modellens Resider Slik Stavilitet Garanteres i Tidsplansimuleringer。EN RUTINE EROGSÅTILGJENGELIG用于为ATP-EMTP发布AV等EKVivallant Elektrisk KRets,用于TIDSplansimulering。en sectionat pakke erogsåtilgjengelig om Viser tidsplansimulering v.h.a.Rekursiv折衷,用于Modeller Som代表Enten Admittans,Impedans Eller Refleksjonsparametre。

frekvensresponser(admittans)。Målingog Modell Ekstrahert VHA Matrix拟合工具箱。

验证AV Modell I Tidsplanet。simulert ogmålttidsrespons,到ulige tidsskalaer。

Sjefforsker.
416 07 485.