Seniorforsker
481 52 570

我denne arbeidspakken skal tymiskeplanløsningeri nye urbane boligprosjekter kartlegges,og beboeres beboeres bruksvaner med hensyn til til til matlaging,dusjing/bading,renhold og og klesvask og klesvask og -ttørkskal dishififiseres。ulike brukerprofiler vil beskrives og danne grunnlag for tre ulike brukerscenarioer,som vil ses i sammenheng et utvalg etvalg tyvalg tesciskeplanløsninger。Denne arbeidspakken er grunnlag forØvrigearbeidspakker。