直到havevinnhold

最佳kjølingav pelagisk fisk inedkjøltSjøvann

最佳kjølingav pelagisk fisk inedkjøltSjøvann

målsettingenmed prosjekteterÅbidra til forbedretretretretreTReTRED av pelagisk fangst ombord ifiskefartøyvidoudoud voudÅsepåhvilkehvilke driftsrutiner og str strestriner ogstrømmønstermønstersom som gir optimal optimal optimalkjøling。

prosjektet er envidereføringav forprosjektet“ av lastomssystemer i pelagiskfiskeflåte”(fhf-prosjekt 900513)som ble utarbeidet utarbeidet av inaq for FHF。en av konklusjonene i rapporten m88下载fra dette forprosjektet var en an an an anbefaling av et prosjekttema benevnt“ sirkulasjon/gjennomstrømming”。det Omhandlergjennomstrømmingog sirkulasjon avnedkjøltSjøvann(RSW)i Lasterom。我在Man Kartlegger Hvorledes ulikeLasteromsdesignpåvirkergjennomstrømmingVedÅSammenligneeksisterendeFartøy上与Man Kartlegger Hvorledes ulike lasteromsdesigneporeSlåesdet。

som en tilbakemeldingpåprosjektskissenble det ble det stelett ettelefonmøtemed fhf,næringenog sintef的代表。明升娱乐Man deler oppm88下载 arbeidet i的konklusjonenfraMøtetvar to prosjekter。del 1skaleStåvinformasjonsinnhenting om dagensstrømmesmønsterog driftsrutiner。Det Vil Danne Grunnlaget用于递减测试仪,用于ÅBelyseutfordringen Med”strømmingsfrielommer” i tanken avhengig avhengig avhengig aveSlag og fyllingsgrad。m88下载fra dette arbeidet vil man komme frem til hypoteser for hvordanstrømmingi tankbørvære。Videreføringen,Del 2 AV Prosjektet,VilBeståAvav uttesting OG Modelling AV DISSE低调。

结果
Å fremskaffe grunnlag for del 2 av prosjektet hvor målet er å bidra til forbedret kjøling av pelagisk fangst ombord ved å se på hvilke driftsrutiner og strømmingsmønster som gir optimal kjøling for dagens og fremtidig pelagiske flåtegruppe.

Delmål
•ÅGJENNOMGåTidligereRapporter OG litter og omstrømmesmønsteri RSW-Tanker
•ÅInnhentedriftsrutiner fram88下载 dagens pelagiskeflåteOgfremskaffe低调用于forbedringstiltak
•Åvurdere og VisehvorledesStrømmønsterKanbrytes og fremskaffe hypoteser for HvorledesstrømmingsMønsteretBørværeforÅunngå” lommer” i tankene。
•ÅGjennomførearbeidsmøterMedpelagisk og beskrivevidereføringav arbeidet。

PublisertLørdag112011年8月13日
Seniorforsker
930 02 709

Prosjektvarighet

2011- 2012年

Ressurser

prosjektet er finansiert av fhf