Til Hovedinnhold.

klima 2050.

klima 2050.

Klima 2050 Skal Utvikle KompetansePåhøytinternasjonaltnivånoninnen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til Klimaendringer。

klima 2050.

Senteret vil adresserebådeekstremværog gradvise klimaendringer。Aktiviteten Ved Senteret Skalutløsenye og bedreløsninger,produkter,proseser og forretningsmodeller innen klimatilpasning avbygg of Infrastukm88下载tur。

直到klima 2050s hjemmeside

发布Torsdag 30. 2015年4月
Sjefforsker.
970 72 083

prosjektvarighet.

2015年 - 2022年