Til Hovedinnhold.

莫德勒为聚糖og分解 - mad

莫德勒为聚糖og分解 - mad

AktøreneietnordiskeKraftmarkedet,Detvil Si Produsenter,Sentralnetteiere OG调节器,Benytter DataprogrmerTilåPlanleggeDrive OG InvesterePåenmåteSOMGir En Best Mulig Utnyttelse AV Systemet。Det Viktiste OG Mest Kompetiserende Faktoren I Disse Beregningene Er Utnyttelsen Av Vannkraftmagasinene。Dersom Man Tapper Ned Magasinene for Tidlig Risikerer男子ÅgåTomtog ManFårstrømmangel,og HVIS Man Er for Forsiktig Med Med Med Tappingen Kan ManFåunødvendigeflommer Som Gir Tap AV Energi。

蒂尔西格
蒂尔西格

MålsettingeniÅlagetappeplaner for sall magasiner i det nordiske kraftsystemet som我gjennomsnitt gir den beste ukunne vise Hvilke Priser,Produksjoner OSV Denne Planten GiriTørre,Normale OgVåteÅrfor Et Gitt System。

I deSenereÅrhar det kommet til mye ny ikke-styrbar vannkraft-og vindkraftproduksjon og man harfåtten tette Kopling Moto Europa。Desse Faktorene Bidrar Til The de Beregningsmetoder Man Benyttet Tidligere Ikke Er Gode Nok。

Den Perfekte Utnyttelsen AV VannkraftMagasinene Kan Filmuleres Som et Matematisk OptimaliseringsProblem。Traceetstrelrelse Og Kompleksitet Tilsier在Dertteoskkekanløsesinnenforakspptable regne tider utenklinger okkekanløsesierier。EN AV De ViktigsteForenklingeneGåruttemalsslåmammen(aggregerer)vannkraftmagasiner og Kraftstasjonernårmanlager en Langsiktig Tappeplan for magasinene。Den Aggregerte Vannkraftmodellen GirStørreFleksibilitetenn det feyske systemet og Man Bruker derfor Simuleringsteknker forÅverifisere gyldigheten av den graggegerte tappeplanenpådetcoseke systemet(分解)。

Bådedenbergertemodellstrukturen og Aggergering- og Disaggregeringsmetodikken Som Benyttes i Dagens操作ModellerHarværtuendret我弗雷特Tiår。

Prosjektet Skal Bygge Kompetanse OG Lage Forbedrede Matematiske Metoder og Dataprogrmer用于聚合OG Disaggregering AV Vannkraft I OptimalAliseringsModeller。Prosjektet Skal Gi en PlanlegingsModell Tilpasset分析仪AV Fremtidens Kraftsystem。

Oppsummered AvArbeidetsålangt。

Prosjektarbeidet Startet Sommeren 2015 Og Har i HovedsakBeståttavtre deler:

 • Litteraturgjennomgang Relatert Til Temaet聚集/分解
 • KompetanSeyggingPåEksisterendedisaggregeringsmetodikk Kombinert Med ImpeedaJon / Testing Av En Ny Anvendelse Av Metodikken。
  • Den Nye Anvendelsen Bruker Deler Av Eksisterende Disaggregeringsmetodikk Sammen Med En Formell最佳选择ÅløseMarkedsklareringen。
  • 结果拉德琳Fra Denm88下载 Nye Modellen Er Lovende Mer Mer Reseage ErNødvendig为ÅVURDEREHVOR GOD DEN NYELØSNINGENER。
 • 测试AV NY Metodikk foråBeregneEnergitilsig Til Bruk I Vannverdiberegningen。
  • NY Metodik Er TestetPåetreelt Brukercase Fram88下载 Sommeren 2014 Som Med Standard Metodikk Ga Ulogiske结果商店。
  • Den Nye Metodikken Vil Bli Testet Videre for Verifisere ovedring er Generell。

Aktiviteter Relatert Til Den Graggerte ModellstrukTuren Starter I 2016

发布Fredag​​ 29. Januar 2016
Sjefforsker.
930 86 693.

Prosjektvarighet.

2015年 - 2018年

伙伴

 • 明升娱乐Sintef Energi As.
 • statkraft.
 • 塔特尼特
 • Vattenfall.
 • BKK.
 • Hydro Energi As.
 • Agder Energi.
 • Lyse Produksjon As.
 • SvenskaKraftnät.
 • NTNU.