直到havevinnhold
诺斯克 英语

mobilslakt- helhetligbiioøkonomiskutnyttelse avfjørfeved ved bruk av mobilt slakteri

prosjektets skal utvikle et Mobilt og fleksibelt Konsept用于杀死Avfjørfesom kan bidra bidratiløktLønnsomhetog ressursutnyttelnettelse

Kontaktperson

民间实验室
foto:tyd

hvertÅRKlekkes4000erHønerTileggproduksjon i norge。Kun 5%AV
høneneblir slaktet og solgt til human konsum,da fortrinnsvis somhelHøne
pakket i Pose og distribuler Fryst。ResterendeHønerBliravlivet ved hjelp av
co2-gass i contureere eller ihønsehusetog tranportert til norsk蛋白
破坏。

Mål为Prosjektet

Prosjektets OverordnedeIdèerÅUtvikleet Mobilt OG Fleksibelt
Konsept(Mobilslakt)用于封闭Avfjørfesom kan bidratiløktLønnsomhet
OG Ressursutnyttelse,用于Denne Varegruppen。

Mobiltslakt vil bidra til

  1. ØktBærekraftigmatproduksjon frm88下载a norske ressurser someedlingsbedendriftene vil kunne benytte seg av et av et st avetørregeografiskområdeventporteres slakt slakt og ikke ikke levende dyr。
  2. Øktressursutnyttelse ved在StørreAndel av utrangerteverpehønerkanbenyttes som mat,ingredienser til mat eller sområstofftil forfôr
  3. dyrene ikke utsettes for den potensielle stressende transporten for dyrevelferd vedværeen nyvinning。

flyksibleløsningerer viktig for det移动slakteriet kan benyttes til slakting avbådeutrangerteverpehøns,ØkologiskHøne,Økologiskhøne,Økologiskkyllisk kyllling og og kalkun。流动的Slakting avfjørfevilogsågimulighet for produksjonavøkologiskfjørfeover steststørredeler av landet。

prosjektet skalgjennomføressom et tverrfaglig samarbeid hvoraktøreraktørerinnen fou,fjørfebransjen,utstyr-oggassleverandørervilervil vil samarbeide forÅfinneLøsningerpowsningerpåenp’en felles complastilling。

我的prosjektet mobilslakt er utnyttelse av en god tag reduksjon av a av og avfall avfall satt in i etbærekraftigverdikjedeperspektiv,sett i sammenheng med hele hele hele verdikjeden。

faktaboks

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017-2019