直到hovedinnhold

COM-FLEX

COM-FLEX

Bedrifter i Olje-ogGassektorenmåomstilleSeg Siden Den FossileØKonomienİKERBærekraftigPåSikt。Virksomheter Som Er Direkte Alrierkte Alrigver I Avvert IV DenneSektorenMåSoMen KonsekvensGåInn i Andre,Grønnere明星。Ovstillingen AV Disse Bedriftene Er Kritisk Viktig为Norsk Industri OG Hele Den Norske Modellen。Kompetansen,På个性,Bedrifts- ogBransjivåERSTERK,MENMÅOGSÅVidereututikles为Andre Produkt / Marked-Porteføljer。

有意者:Kvæ科

I COM-FLEX skal bedrifter (Aker Solutions på Stord, Atheno, SMV og Vågen)明升娱乐北大学、苏黎世联邦理工学院和内梅亨大学(utvikle beherske et mangfold av projekttyper)。Vi skal skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne ved å utvikle柔韧的组织者som kan håndtere ulike projekt i parallell med øy effektiet。n ø kkeleleenter i dette projektet er brukermedvirkning i digitaliseringsprojekter, innovasjonsretet partssamarbeid, effektiv og skalerbar styring og logistikk, kompetanseutvikling for en dynamisk og digitalt støttet organisasjon, og arbeidsorganizing for økt fleksibilitet。

ProvejektetsHovedmålerÅ汗konkurransekraft og Vekst for bedriftsparterne gjennomØktconsorisatorisk fleksibilitet i Vekslingen Mellom Nye,GrønneVekstsegmerog TradisjonelleProduktområder。Innovasjonen com-flexsøkerÅÅuviklefinnes ikkepåmarkedet我dag。Det Er Mange Grunner Til Det;Førstog fremst skyldes det Kompleksitenen I Oppgaven。最先进的Innen Arbeidsorgansing i Choleksitenten I Denne Type IndustriFørerTIL子OptimaleLøsningerMellomenkeltpartnere I Verdikjeden IstedenforSølorøsSloordineringMellomAlle Allverte Partnere的Indoplyenfor Constemer oints-verdikjeder Verdikjeder Verdikjeder Verdikjeder Viser。Praksis Vacer Det Samme:Dagens Modell Kreever Mye Koordinering ogBestårVenrekke gresensnitt Som BidrarTilåutfordreLønnsomhet。我com-flex skal bedrifter og fou-parternere utvikle bedriftenes oferisasasjontilÅhåndtereog ead beerske et mangfold av prosjekttyper i eniquidisist arbeidshverdag。DetteVedÅBrukeDigitalisering TilÅsgranstontteen ny有机istisk fleksibilitet。

Prosjektledere:
m88下载Fra 明升娱乐Sintef:Sylvi Thun
m88下载Fra Aker解决方案:Trond Haga

prosjektpartnere:
Bedrifter:Aker SolutionsPåtord,Atheno,SMV OGVågen。Alle Lokalisert I Sunnhordland。

瑞士理工大学:SINTEF,北大学,苏黎世联邦理工大学和内梅亨大学。明升娱乐

Bedriftspartnere:
Søkerbedriftog prosjekteier er aker解决方案。Aker Solutions SITT VerftPåtordLevererOlje-og Gassplattformer Og Onshore Prosensanlegg forOperatørerog andre Kunder。Bedriften Har SpesialKunnskapMedÅutføreepci-prosjekter(工程,采购,建筑和安装),Og Er Anerkjent forÅværeverdensledenenengjennomføringav prosjektpåriktigtid,kostnad og kvalitet。Prosjektet er forankret direkte i bedriftens hovedstrategi omØktvirecksomhet i Vekstsegmhet Som fornybar Energi OG商店Prosjekt为Landbasert Industri。

桑霍德兰梅克。验证为(SMV)Har Lang Erfaring SomLeverandør;Bredt Spekter Av Produkter Til Ulike Bransjer。Det Et et MultiDiSiplint Selskap Med Egiklingsavdeling og egen produksjon Som Inkluderer Maskinering,ServeLering,Testing,OverflateBehandling OG服务。DetteGjør在Bedriften Kan TaPåSegalle oppgaver fra Utvm88下载ikling Av Produkt TILServicePådretFerdigeProduktet。SMV HAROGSÅet antall statryiske samarbeidspartnere som leverer tjenesterpåumipliner som smv ikke selv har(f.eks。prefabrikasjon avstålogautomasjon)。de deler dermed en del trekk med aker solutions sitt verft Stord。

Vågen AS er en erfaren leverandør av løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering。我想把Aker Solutions公司作为国际通用的杠杆公司,并把它作为国际通用的设计公司。På samme måte som hos de andre projektpartnerne, er Vågen avhengig av leveranser fm88下载ra internasjonale, strategiske samarbeidspartnere for ferdigstilling av sin producer。

Fou-partnere:
明升娱乐Sintef Digital,AvdelingTeknologiledelse.vilværeprosjektleder fou。avdelingen har sommålÅvære兰德莱德·莱昂·斯科特·塞克斯姆利·索·索姆尔·索姆纳·梅尼斯克,德奈洛伊·奥氏梅纳恩斯斯坦。Avdelingen Har Lang Erfaring Med Utvikling AvBedRiftsnæreLøsningernnensisaSjons-og Produksjonsledelse,Bl.a.gjennom ipn-prosjekter(simplex,HPWS.no硕士)技能天龙特工队).Fagmiljøet har også publisert på områder somDemokrati我arbeidslivet(Levin MFL 2012)。

明升娱乐Sintef Digital,Avdeling赫尔斯, faggruppe为produkt- og jenestedesign。Består av forskerteam medical lang erfaring innen utvikling av producer, tjenester og digitale verktøy i et bredt spekter av bransjer。Har særlig kompetanse på behovsdrevet innovasjon og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser, samt metodeutvikling。

北方大学是我们的合作伙伴。Faggruppen bester kompetanse innen sosioteknisk systemteori og are bred erfarmed lederopplæring og partssamarbeid/den norske modellen。

NTNU IØT og Aker Solutions samarbeider tett gjennom KPN projektet 'LeanDigital'。我们可以通过å来获得博士学位,我们可以通过数字来获得学位。

苏黎世联邦理工学院生产和运营管理主席,D-MTEC,苏黎世联邦理工学院,som er et av verdens ledende fagmiljø innen运营管理。ETH vil inngå spesielt i arbeidspakken som handler om effektiv og skalerbar styring og logistikk, og det legges opp til gjennomføring av studentoppgaver knyttet til projektet på master og PhD-nivå。

内梅亨大学和欧罗巴组织。管理研究部门的Avdelingen为fleksibilet组织工作。

安德烈prosjektpartnere:
我们也可以用它来表达我们的想法på nskaping,将它数字化。我是桑恩霍兰德的工业代表。netttverket opplever utfordringer针织布直到数字化,平行med endringer i生产商og标记。黛特·斯蒂勒krav til både effektivisering og innovasjon。雅典人在eierklynge,在viktig医疗中心,在e æring de neste årene那里。Formålet med aktivitetene i netverket er å bidra til utvikling og innovasjon av medlemsbedriftene。

发布tirsdag 5。januar 2021
Forsker.
936 87 474

Prosjektvarighet

2020年 - 2024年

REARATETE PROSJEKTER.