直到hovedinnhold

太阳能

太阳能

挪威的标准是klima。

Solcelleanlegg

Hovedmålet i forskningsprojektet Solar er å utvikle innfestingl øsninger for solcelleanlegg som hensyntar norske byggestandarder og værforhold。我们可以从挪威工业的角度出发,从挪威工业的角度出发,从挪威工业的角度出发,从挪威工业的角度出发。

明升娱乐SINTEF skal bistå med kompetanse på produktoptimalisering (med bruk av både simuleringer og piloter) og digital forretningsstrategi, med utvikling av et web-basert designverktøy til sluttkunder。

Miljø- og samfunnseffekter:

  • Nye løsninger gir minre skader på bygg。Dette vil være viktig for anleggs totalkostnad i løpet av levetiden, og gir mindre ekstra ressursbruk på reparasjoner。
  • 明升娱乐SINTEF-testet løsning gir økt tryghet for huseier, og flere vil våge å investere i solcelleanlegg。
  • 坎·比德拉蒂在安维斯宁格球场因骚扰索林莱格首发。Standardkrav gir mindre skader på bygg enn når dette ikke finnes。
  • 产品描述:Kan gi stor omsetning av resirkulert aluminum på skinnene,产品名称:挪威medj øvennlig teknologi。这是斯金纳比德拉医学中心。
  • Skaper lokale positive ringvirkninger, eksemphinal i form av økte skatteintekter for Osterøy kommune og jobb for tilrettelagte arbeidsplasser i vernet bedrift。

Fakta:

——Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) er projekteier
Innovasjon Norge støtter projektet med 7,5 MNOK
- Tematikk: innfestingl øsninger for solcelleanlegg på flate og skrå tak

Publiserttirsdag 22。desember 2020

Prosjektstart

2020