直到hovedinnhold

研究用于verdiskaping av syselsetting av sirkulr økonomiske tiltak - Utvalgte tiltak案例的av电位

研究用于verdiskaping av syselsetting av sirkulr økonomiske tiltak - Utvalgte tiltak案例的av电位

我forbindelse med at regjeringen planlegger å legge fm88下载ram en nasjonal strategi om sikulæ røkonomi I 2020, har S明升娱乐INTEF sett nærmere på verdiskapings- og sysselsettingspotensialer ved sikulæ røkonomiske tiltak I ulike sektorer og regioner I Norge。Sektorer og prokter som analyseres er valgt ut med bakgrunn i us handlingsplan for sirkulr økonomi, og om225 både konsumment - og produsentperspektiver。Vi finner et betydelig verdiskapings- og sysselsettingspotensifram88下载 de studerte sikuler ærøkonomiske tiltakene, og disse effektene brer seg over hele landet。

Det er et sterkt fokus på sirkulærøkonomi både m88下载fra EU og den norske regjeringen, med nye策略师og kommende reguleringer。Det har ært lite fokus på hvordan den sirkuler økonomien kan bidra til verdisking og arbeidsplasser her i Norge, og denne rapporten ser næ rere på akkurat dette。Vi har sett på følgende sektorer og producer:

 • 这是我的电子邮件
 • Tekstiler
 • Mø提单
 • 电池
 • Byggevarer
 • Plastemballasje
 • Gjenvinning

我们将从2020年到2030年为我们的产品提供一个更好的方案。m88下载

sirkulr økonomiske战略为forbruksvarer (de første fire punktene i listen over), deler seg mellom hva forbrukere kan gjøre, og hva produsenter eller handelsnæring kan gjøre。产品名称:kjøp kan i hovedsak unngå kjøp (og forbruk), redusere broken, reparere og gjenbruke varer, eller tenke nytt om hvordan man bruker, kjøper eller skaffer tilgang til producer。为å gjøre produktene sine mer holdbare, eller mulige å reparere eller pusse opp/reprodusere提供产品设计。我想说的是,如果你想要一个更好的产品,请到å tilby reparasjon, innsamlings øsninger, utleie, reduksjon og videresalg, samt stille krav til produsenter av varer og tjenester。我想向您介绍一下effekter av endringer holdbarhet, reparasjon,租赁utleie av给bruksvarer的分析。

关于sektorene og produktene,我收听har rapporten fokus på produentperspektiet。她的går de sirkulærøkonomiske strategiene和på avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning。

Rapporten ser på totalt 13 ulike case, og gir tall for verdiskaping og sysselsetting for både et middels og et ambisiøst nivå på de sirkulærøkonomiske tiltakene。Tallene vise fordelt på sju ulike aggregerte næ ringsgrupinger。我为了每一次旅行都显得很高。高的sysselsetting vises også fordelt på tre utdanningsnivå, samt utviklingen i sysselsetting over perioden 2020-2030。

Oppsummering av potensiell netto okning i antall sysselsatte per scenario, fordelt på de ulike utdanningsnivå
Oppsummering av potensiell netto økning i verdiskaping per scenario, fordelt på ulike næringsgrupper
Oppsummering av potensiell netto økning i verdiskaping per scenario, fordelt på de ulike fylker


Rapporten konkluderer med at det er et betydelig potential for verdiskaping og sysselsetting m88下载fra de analyserte sikulr økonomiske tiltakene.请点击放大我想和你说句话,比如kompetansenivå。产品名称:产品名称:tev erer erer erer erer erer erer erer erer erer er在实施创新政策之前,我们应该考虑如何更好地实施创新政策。

Viktige faktorer for å kare å realisere potential alet i de kull ærøkonomiske strategiene er blant annet:

 • 为å gjøre det enklere å gjenvinne produckter
 • 禁止在syningskjeden上生产
 • 如果您是私人投资者,我将为您的服务提供创新服务
 • 我们可以为您提供更多的信息,如果您需要的话,我们可以为您提供更多的信息
 • Vektlegging av forbrukeropplæring og endring av forbrukeres holdinger till avfallsduksjon
 • 激励的av市场为sekundærmaterialer og - producer
 • Digitalisering for forbedret logistikk, sporing, integrert informasjon om materialer og plattformer for deling av data, og bedre utnyttelse av sidestrømmer og biprodukter

Rapportener skrevet på oppdrag m88下载fra Virke, LO, Avfall Norge og KLD, som ønsker å bringe fokus på hvordan den sirkulærøkonomiske omstillingen kan bidra til verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme。

明升娱乐SINTEF også sette på和其他相关研究,我们确认sirkuler økonomiske muligheter som anså ha et stort potential for å redusere klimagsutslippene knyttet til norsk forbruk og produksjon。Der har vi sett på materialetterspørsel og sirkulr økonomiens betydning for omstilling till et lavutslippssamfunn。

Publisertfredag 6。2020年11月

Prosjektstart

01.07.2020