直到hovedinnhold

城市通风

城市通风

健康节能的城市家居通风

projektet skal etablere kunnskap and befalinger til robuste ventilasjons øsninger for private hjem i et urbant miljø, ved å undersøke lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk。Kunnskapen vil gjøre det mulig å øke energigjenvinningen og redusere topplasen uten å forringe innemiljøet。

projektet skal gjennomføres ved bruk av literature - og statiskkstuder, laboriefork, fullskala eksperimenter, numerisk modeling og ekspert-workshop。

Urban ventilasjon er et kompetanseprojekt for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådets programENERGIXog bedriftspartnere。

Les mer paprosjektets hjemmeside

城市通风
Publiserttorsdag 20。2020年8月
Seniorforsker
977年47 597年

Prosjektvarighet

2020 - 2024