直到hovedinnhold

BRAVENT

BRAVENT

Effektiv ventilasjon av øyk fm88下载ra små branner

摄影:RISE Fire Research

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år。我们可以在商店的网址是små。Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skadene。

Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å lukke både avtrekks- og tilluftskanaler og derved forhindre at røyken sprer seg til andre rom. Denne løsningen kan imidlertid være dyr fordi den krever brannklassierte spjeld for å sikre at ventilasjonskanalene er lukket ordentlig。在en brann også føre til en trykkoppging som gjør det vanskelig å åpne eller lukke dører, noe som igjen kan komplisere evakueringsproessen。

我们可以采取另一种策略,如果有的话,我们可以采取以下措施:å kontrollere trykkoppbyggingen forårsaket av brannen。Denne strateen kan v - er esielt egnet for de vanligste skolebrannene, nemlig små branner med moderat varmeutvikling。

Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til å tilpasse røykavsugsstrategien for skoler。对于eksempel varierer utformingen av bygningene betydelig, hvilket medfører tilsvarende forskjell i ventilasjonssystemene。我想在我们的samler seg, so I ventilasjonssystemet, og dette we kunne never inneklimaet et et en。

为å møte de ovennevnte utfordringene vil projektet kartlegge ventilasjonsanlegg i en rekke skoler og sample informasjon tiligere inntrufne branner。我们可以在å etablere en ventilasjons øsning som sikrer effektiv røykkontroll i tilfelle brann。

我们可以用它来检测我们的产品。Til slutt vil effektiviteten av rø ykavsugsstrateen为små branner bli verifisert gjennom storskala branneksperimenter og ved hjelp av datasimuleringer。

BRAVENT er et innovasjonsprojekt finansiert av Norges forskningsråd, program samrisk -2- samfunssikkerhet og risiko, projektnummer 321099, samt av partners。projektet skal pågå i perioden 2021-2024。

projekteier er Undervisningsbygg Oslo KF, og projekteler er RISE Fire Research。他是SINTEF社区、Trondheim Eiendom、Bergen明升娱乐 Kommune、GK Inneklima og TROX Auranor Norge的合作伙伴。

Se ogsarisefr.no / tjenester forskning-og-utredning / bravent

Publiserttirsdag 9。火星2021年
992 74 797

Prosjektvarighet

2021 - 2024