Til Hovedinnhold.

CaptureX - 大型CCU的社会技术驱动因素,机会和挑战

CaptureX - 大型CCU的社会技术驱动因素,机会和挑战

Capturex Skal Utvikle Ny Kunnskap Om Drivere,Muligheter OG博尔博尔(Muligheter OG障碍器)用于确定AV Storskala CCS OG CCU。

生病:Gassnova.

CCS ERNødvendig的Det Er Konsensus OM forÅnå2-Gradersmålet。I Det Siste Har SatsingenPåKarbonfangst OG Lagring(CCS)Skutt Fart Som结果AV在Norske Myndeter Tok BeslutningenOmåAllokere 16.8 Milliarder Kroner Til Langskip-Prosjektet。Langskip-prosjektet har sommålÅltabledenen for ccs verdikjede。I Capturex-ProsjektetSøkerVIÅFOFSTÅDRIVERE,博尔贝尔·奥格·穆勒特(Å奥贝莱德·恩斯·普罗斯卡拉Verdikjede for CC)。

Prosjektet Tar Utgangspunkt I Dettverrfaglige ForsknissfettetPåbærekraftigofstilling,OG Legger An et Sosioteknisk Perspektiv foråForstånovasjonsponsesenesenerundt etableringen av ccs。Prosjektet annoyserer Innovasjon Knyttet Til Hele Verdikjeden AV CCS OG CCU(Karbonfangst OG Utnyttelse),OG SerPåHvordanstegerog Forretningsmodeller Til Sentrale Industrielle Transformasjonsprosesser,er MedPåformeuvendt。Capturex Fokuserer ViderePåViktighetenAv LegitimeringsProSesser(Herunder Aksept)OG Politikkutvikling for Utvikling Og Spredning Av Ccus。

PublikaSjoner og andre nyheter m88下载fra prosjektet er tilgjengelig

CCS:Karbonfangst OG -LAGING
CCU:Karbonfangst OG -UTNYTTELSE

发布Tirsdag 2. 11月2021年11月
高级福斯克
906 45 496.

prosjektvarighet.

2021 - 2024

Samarbeidspartnere.

Referansepanel.

Industrienergi,Zero,Aker Carboud Capture,Heidelberg水泥,Gassnova,Gassco,Sintef,Cha明升娱乐lmersTekniskaHögskola,Wuppertal Institut,兰开斯特大学,NTNU。

filansiering.

NorgesForskningsråd结束了Chimit-programmet.