直到hovedinnhold

COFACTOR -建筑物的重合因子

COFACTOR -建筑物的重合因子

"COFACTOR - samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet" vil gi grunnlag for bedre netttplanlegging og bedre projektering av bygg som spiller på lag med fremtidens fornybare energy system. "

Elektrifisering er nøkkelen i overgangen til lavutslippssamfunnet, og bygninger står i dag for 57% av挪威的strømforbruk。Størsteparten av dette går til oppvarming av from og tappevann, og behovet er høyest når det er kaldest om vinteren。Dermed er bygg ansvarlig为topplasten i strø mnetttpå den kaldeste dagen。Når elbilene kommer, vil forbruket deres legge seg på toppen av dette strømforbruket。Lokal solproduksjon vil også endre forbruksmønsteret。

Spørsmålet er: hvordan kan vi begrense økningen i topplasten samtidig som vi får økt elektrifisering av samfunnet?

Identifisere når og hvorfor topplasen intreffer

Økt kunnskap om forbruk bak måleren er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring。COFACTOR样本客栈分析måledata fra flere partners, i m88下载tillegg til egne undermålere som skal gi dettaljerte data“bak måleren”。Basert på dette vil vi kunne identifisere når og hvorfor topplasten intreffer - og hvordan vi kan bruke smart styring og andre tiltak for å redusere den。

我的合作伙伴samarbeider byggeiere nettselskap med SINTEF o明升娱乐g NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av energi bak målerne I bygg I Norge。Målet er å fremskaffe nye og oppdaterte samtidighetsfaktorer og standard lastprofiler for ulike bygningstyper, og i tillegg foreslå en metode for hvordan vi kan estimere topplasten for bygg - for projektering og energimerking av bygg。

  • 合作伙伴:Statsbygg, Tensio, Elvia, Enova SF, Energi Norge, og Nelfo
  • 参考集团:NEK, NOVAP, Standard Norge, erichsen&hoorgen og NVE
  • Dataleverandører: Drammen Eiendom, Akershus Energi Varme AS, Thon Eiendom, FutureHome og Statnett

COFACTOR和ksp - projekt的财务项目是ENERGIX的合作伙伴。

Publisertmandag 18。oktober 2021
Seniorforsker
272年996年04

Prosjektvarighet

2021 - 2025