直到hovedinnhold

Cybersikkerhet og barrierestyring

Cybersikkerhet og barrierestyring

为å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep。Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykessituasjoner som må tas hensyn til在设计中og drift av petroleumsinstallasjoner。

有意者:在上面
有意者:在上面

Petroleumstilsynetbransjens satsing på digitalisering må bidra til forbedret sikkerhet og beskriver prinsipper for god barrierestyring som sikrer at nødvendige barrier (tiltak, mottiltak, løsninger) er identifiserte og tilstede for å unngå negative følger for personell, ytre miljø, og materielle verdier。把它说成是赛博赛克赫特的主题。Norske olje- og gasselskaper har utviklet systemer for barrierestyring for sikkerhet som ivaretar både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, men systemene dekker i liten grad cybersikkerhet。

Et overordnet prosjektmål er å utvikle ny kunnskap og为etablering av cybersikkerhetsbarrier som en kontinuerlig进程在utvikling og漂流,som dekker både tekniske og ikke-tekniske aspekter, og bygger bro mellom sikkerhets- og cybersikkerhetsdomenene。projektet vil kunne bidra til å forbedre cybersikkerhet i petroleumssektoren, så vel som i andre sektorer som bruker industrielle automation - og kontrollsystemer。

可能会影响健康Ptils regelverk, og videreutvikling av standarder så somIEC 61508IEC 6151162443

Se山峡820用于en samling av hele NEK IEC 62443-serien。

projektet er støttet av PETROMAKS 2项目Forskningsradet

Publisertonsdag 8。2021年9月
Seniorforsker
930 58 810

Prosjektvarighet

2021 - 2025