直到hovedinnhold

Fremtidens HVAC jøkabler for fornybar energiproduksjon

Fremtidens HVAC jøkabler for fornybar energiproduksjon

Nexans Norge har som mål, sammen med forskningspartnere, å utvikle fremtidens blyfrie kraftkabler。I futurecare - projektet vil vi utføre testing og utvikle modeleringsverkt øy for å sikre høy pålitelighet og lang levetid for HVAC jøkabler med blyfritt“vått design”。Sjøkabler med vått design vil muliggjøre videre utvikling av fornybare flytende energikilder som havind, solenergi til havs, vind-hydrogen og bølgekraft。

Tradisjonelt er PEX jøkabler med spenningsnivå 52 kV eller høyere utstyrt med en metallisk vannbarriere (ekstrudert blykappe) for å forhindre inntrenging av jøvann til kabelkjernen (tørr design)。Kabler klassifisert在52 kV下正常的金属屏障(våt设计)。Det tekniske behovet for en vanbarriere er drevet av aldringsegenskapene till isolasjonssystemet, som akselereres tilstedeværelsen av vann。

Det potential sielle EU-forbudet mot bruk v bly inen 2025 er en kritisk drivkraft forskning, utvikling og testing av høyspente sjkabler uten blykappe。Det er imidlertid andre gode grunner til å bruke et blyfritt "vått design" der Det er mulig。Disse inkluder miljø og helseproblemer forårsaket av bly i kontakt med mennesker og miljø, tekniske fordeler som reduser vekt, dynamiske egenskaper og kostnadsespareser。

Fremtidens blyfrie jøkabler muliggjør nye kostnadsreduserende konsepter为eksempel flytende vind- og solanlem88下载gg提供运输工具。Etter hvert som kravene til nybar energi øker, vil pålitelige høyspente sjøkabler være av avgjørende betydning for å oppfylle de ambisio øse kravene om å redusere det europeiske karbonavtrykket。

Prosjektpartnere:


Dette er等Innovasjonsprosjekt我næringslivetdelfinansiert av Norges Forskningsråd。


Publisertonsdag 30。尤尼2021
Seniorforsker
971年26 790年

Prosjektvarighet

2021 - 2023