Til Hovedinnhold.

地质 - 城市交通管理和规划中实施的地理介绍策略

地质 - 城市交通管理和规划中实施的地理介绍策略

Prosjektet Skal utarbeideløsningerfor bruk av geofenceteknologi og -systemer for sedre sikkerhet,Trafikkflyt ogMiljøi我是byområder。

地质地缘地岩层塞拉姆布鲁克凯斯特,Myndighetsperspektiv,offervern og Lovgiviving。对于Åsvarepåisse utfordringe uter overordnedemåletmed prosjektetÅdesigne,Teste Ut Og Evaluere Geofence-Konsepter Og-løsningeriulike Eureaiske byer。

明升娱乐Sintef Skal Blant Annet Kartlegge Hvilke Behov og Utfordringer ever og myndighetene harnårdetkommer til bruk av geofence。Målet医学kartleggingenerÅoderifiserenøkkel-case som skal studeresvidere i prosjektet。vi skalogsåevaluere og levere nye konsepter ogløsninger,og bidratilÅutviklestatratiske retningslinjer用于实现av geocencing i trafikkstyring i byer。

Prosjektet ER的Koordinator更近(Lindholmen Science Park),安德烈佩德尔·埃尔:

  • 明升娱乐
  • Chalmers Technology Ab
  • TechnischeUniversität德累斯顿(TUD)
  • 威斯敏斯特大学(uow)
  • 瑞典AB的上升研究机构(上升)
  • Gøteborgby.
  • München
  • 斯德哥尔摩旁
  • vegvesen

Prosjektet ER EN DEL AV城市欧洲 - 城市可访问性和连接,OG ER Finansiert AV De Enkelte Lands NasjonaleForskningsråd。

les merpå.Prosjektets Hjemmeside.

Illustrasjon:林殿门科学园的Anna Liljedal

发布Onsdag 2. Juni 2021
Forsker.
971 40 144.

Prosjektvarighet.

2021 - 2024.