直到hovedinnhold

国际港口-集成能源系统

国际港口-集成能源系统

我要kompetansebyggende projekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som bidra sterkt I Norges overgang til et nullutslippssamfunn。

纳约尔2018-2029运输计划,为国家提供能源和基础设施。m88下载氢baserte drivstoff和biodrivstoff。挪威klimaplan fremhever havner som sentrale aktører i avkarboniseringen av transportsektoren, spesielt innen jøtransport。

布鲁克恩的国际机场叛徒哈夫纳。后勤;后勤;运输;Næringer og bygninger) som et integrert energisystem, og ser på synergy mellom lokal produksjon, konvertering, lagring og leveranse av miljøvennlige drivstoff, elektrisitet og termisk energy。我让我们的系统进入能源æreren直到forskjellige sluttbrukerne,但fra kostnads- og energieffektivitet, sikkerhm88下载et og pålitelighet。Dette jør det mulig for havner og myndigheter å øke energisystemets robusthet og fleksibilitet og akselerere innfasingen av, for eksempel, hydrogenbaserte drivstoff。

INTERPORT kombinerer teko økonomiske og sosiotekniske perspektiver med tanke på samspill mellom aktører, institutusjoner og teknologier。Samtidig将与亨辛交战,将他的生命献给på fremtidig energibehov。Nye forretningsmodeller skal utvikles for å gi verdiskaping for havner og energileverandører, uten å øke kostnader for sluttbrukere av energien。

Målet med INTERPORT er å akselerere overgangen molima - og miljøvennlige havner og maritime operasjner, ved å utvikle og legge til rette for løsninger for opptak og bruk av alternative drivstooff og energibærere。Ambisjonen er å redusere havneområdets karbonavtrykk med minst 50% inen 2030 og 100% inen 2050, inkludert bunker ring og lading av skip。

Forskningspartnere

Industripartnere


黛特向我求婚ENERGIXprogrammet hos Norges Forskningsråd。


Publisertfredag 5。2021年11月
406年23日710年

Prosjektvarighet

2021 - 2025