直到hovedinnhold

拉斯维加斯Opp

拉斯维加斯Opp

projektet Lås Opp søker å tilby en løsning for trygg leving av varer tjenester to kundens hjem, uten at kunden må være til stede。

个人tilpass杠杆式格式og -tidspunkt vil gi både mottaker, avsender, tjenesteytere og transportører økt fleksibilitet。拉斯维加斯OppVil berede grunnen for nye producers, samarbeidsformer, forretningsmuligheter og modeller for næringsaktørene, samt økt valgfrihet for kundene。

明升娱乐SINTEFs role i projektet er å evaluere og verifisere konseptet。Vi skal øke publikumsak9 og betalingsvillighet,潜在的tjenestutvikling og virkninger på reisevaner og transportarbeid。Før tjenesten kan tilbys til en ørre kundegruppe, må den være økonomisk bærekraftig for de involverte aktørene。请访问også viktig å,我想通过这个方法来了解交通运输情况,我们可以通过这个方法来了解运输情况。

  • Prosjekteier: Safe4
  • Bedriftspartnere: PostNord, Komplett, Homeboxx, Stansefabrikken, PostLogi
  • 合作伙伴:SINTEF明升娱乐
  • Lås Opp er støttet av Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen。

Les mer på projektets hjemmeside

Publisertonsdag 10。火星2021年
Seniorforsker
017年932年11日

Prosjektvarighet

2019 - 2023