Til Hovedinnhold.

泄漏

泄漏

明升娱乐Sintef Og Drikkevannsbransjen Skal FinneLøsninger索赔Roduserer lekkasjer m88下载fradrikkevannsnettet og sikrer vannforsyningen。

Tretti Present Av Vannet Som Hentes Ut m88下载Fra Drikkevannskildene,Rense Og通过Ledningsnettet,ForsvinnerFørdetnårframtilbrukerne,Vacer Tall Fra StatistiskSentralbyrå。Vanntap m88下载Fra DrikkevannslederGjørvannforsyningen mersårbarfor forurensing,Og Man Bruker Store RessurserPååÅrence og Pumpe Vann Som Aldri Brukes。IntereseorganisasaSajonen Norsk Vann Har Beregnet在Kostnaden for Vannaden SomGårtapterPåCa.每År3540万克朗。Den Norske VannbransjenStårAltsåoverfor Enorme Utfordringer。

Det Er Bakgrunnen for Innovasjonsponspektet Leaknor,Som带Aktøreridrikkevannsbransjen sammen forÅfinnede godeløsningeneforÅreduserelekkasjene i norges drikkevannsnett,Og forÅsikredikkevannsforsyningen。

HovedmåleterÅutvide og forbedre kommunenesverktøykassefor Lekkasjereduksjon,OGÅfåTILet Godt Samspill MellomAktøreneIVAnnbransjen。Kommunene Skal Teste Ut Kjente Teknologier m88下载Fra Olje-og ProsesIndustrien,我是Tillegg Til Helt Nyutviklede Teknologier,foråidentifisere og Redusere lekkasjer。ProSjektet Skal Blant Annet resulere i etbeslutningsstøtteverktøysom slal hjelpesmåog商店kommuner til mer effektiv og helhetlig lekkasjereduksjon。

Oslo Kommune Eier Prosjektet,OG Tillegg Til S明升娱乐intef Deltar Flere Andre Kommuner,Teknologileverandører,Forsknings-OG Undervisningsinstitusjoner,InterseeorganisaSajonen Norsk Vann OG Nasjonalt Senter for Vanninfm88下载rastuktur。

forskningsrådethar bevilget syv百万人克朗直到prosjektet。

Foto:Vann- ogavløpsetateni oslo

发布Tirsdag 7. 9月2021年9月
455 14 902

prosjektvarighet.

2021 - 2025.