直到hovedinnhold

LeakNor

LeakNor

明升娱乐我们有一个很好的选择,那就是我们的用户。m88下载

特雷蒂提供av vannet som hentes ut fra drikkem88下载vannskildene, renses og通过ledningsnettet发送ut, forsvner før det når fram till forbrukerne, viser tall fra statissk sentralbyrå。Vanntap m88下载fra drikkevannsledinger gjør vannforsyningen mer sårbar for forrensing, og man bruker store ressurser på å rense og pumpe vann som aldri brukes。兴趣组织在挪威的Vann har beregnet在kostnaden为vannet som går tap er på ca. 3.54亿克朗/ år。norske vanbransjen står altså结束对enorme utfordringer。

Det er bakgrunnen for innovasjonsprojektet LeakNor, som bringer aktører i drikkevannsbransjen sammen for å finne de gode løsningene for å redusere lekkasjene i Norges drikkevannsnett, og for å sikre drikkevannsforsyningen。

Hovedmålet er å utvid og forbedre kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å få til et got samspill mellom aktørene i vanannbransjen。Kommunene skal teste ut kjente teknologier m88下载fra olje- og prosessindustrien, i tillegg til helt nyutviklede teknologier, for å identifisere og redusere lekkasjer。我们可以将结果和结果联系起来,如果是这样,我们可以将结果和结果联系起来,如果是这样,我们可以将结果和结果联系起来,如果是这样,我们可以将结果和结果联系起来,如果是这样,我们可以将结果和结果联系起来,如果是这样,我们可以将结果和结果联系起来。

奥斯陆kommune eier projektet, og tillegg til SIN明升娱乐TEF deltar flere andre kommuner, teknologileverandører, forsknings og undervisningsinstitusjoner, interested organisasjonen Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanam88下载nninfrastruktur。

Forskningsrådet har bevilget syv million kroner till projektet。

摄影:Vann- og avløpsetaten在奥斯陆

Publiserttirsdag 7。2021年9月
Forsker
455年14 902年

Prosjektvarighet

2021 - 2025