直到hovedinnhold

LINCCS:碳链接

LINCCS:碳链接

碳链(LINCCS) - Kobler kostnadseektive og permanente offshore lager i stor gjennom hele verdikjeden。

明升娱乐我们有一个很好的合作伙伴2-termodynamikk for å design kostnadseffektive transport- og injeksjonssystemer forGrønn plattform- projektet LINCCS, et industrileddet innovasjonsprojekt med støtte m88下载fra Norges Forskningsråd。

这是一种科学技术,是一种科学技术。Det vil begrense CO2-utslipp med超过1亿吨år, skape verdier超过8亿克朗I året, bidra直到1000 arbeidsplasser og skape et eksportpotential på rundt 5亿克朗I året innen 2030。

Utvikler CCS-teknologier med eksisterende kompetanse

å tette gapet mellom kapital og muligheter og skyve Norge helt i front i kampen mot klimaendringene skal projektet få fart på utrullingen av innovative CCS-teknologier i stor skala。Det skal projektet klare ved å koble store, kostnadseektive offshore lager gjennom hele verdikjeden samtidig som utnyter et av store konkurransefortrinn: kompetansen som er utviklet på den norske kontinentalsokkelen (NKS)。

LINCCS skal ta CO2- lagringsprojektet Northern Lights videre gjennom å tilby en平台gjennom innovasjon og verdisking kobler sammen CCS-verdikjeden我的raskere enn ville v . r . mulig工业合作伙伴颅骨为seg。

Mer spesifikt skal LINCCS støtte karbonfangstløsninger for maritim sektor og legge til rette for at eksisterende offshore-installasjoner, kompetanse og teknologi kan gjenbrukes innen nye, bærekraftige forretningsmuligheter som er i tråd med us taksonomi。

创新的teknologier og forretningsmodeller for å gjenbruke eksisterende installasjoner, kompetanse og teknologi over lengre tidsperioder,为eksempel gjennom algeoppdrett og andre teknologier som fjerner CO2m88下载从大气角度看,最好能确定ksp - projeket。

挪威Grø向plattform

LINCCS er等Grønn plattform-innovasjonsprosjekt。Grønn plattform我们的发起者是为skningsinstituter提供资金,为skningsinstituter提供资金,为skningsinnovasjon提供资金,为skningsinstituter提供资金。

Regjeringen ønsker å brukeGrønn plattform-programmet til å få bedrifter til å gjøre større og raskere investeringer I grønne, bærekraftige løsninger og producer。Det styrke norsk eksport og verdiskaping, og jøre oss i stand till å implementere Det grønne skiftet og skape grønn vekst。Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitutter bedre rust till å utnytte mulighetene i us绿色交易,我们在欧罗巴的创新项目上。

Målet er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom store projekter。De bør ta for seg hele verdikjeden m88下载fra forskning og verdiskaping til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige og mindre miljø skadelie producer og tjenester。

LINCCS-prosjektets konsortium

LINCCS samler betydelige industriaktører som jobber på den norske kontinentalsokkelen。De har kunnskapen, De økonomiske musklene og gjennomfø ringseven till å utvikle kommersielt levedyktige klimaløsninger, og De deler ønsket om å lede det grønne skiftet og rule ut CCS raskere。

Balansen mellom forskning og utvikling (m88helpEnergiM88.com), teknologiutviklere (阿克尔的解决方案AizeCognite) og sluttbrukere, både m88下载fra olje og gas og fra maritim sektor (EquinorTotalEnergies温特沙尔Var Energi瓦锡兰), legger til rette for verdiskaping i både Norge og Europa samtidig som det gir en unik mulighet till å oppnå ambisjonene tilGrønn plattformog欧盟绿色交易

Aker Solutions vil ta hovedledelsen for LINCCS og et av underprojektene, men Equinor, Wärtsilä og Lundin vil ta ansvar for et underprojekt hver。Cognite, Aize, AGR og OpenGoSim vil hjelpe til med utviklingen av digitale verktøy for å støtte den planlagte innovasjonen, og 明升娱乐SINTEF vil være den foretrukne forskningspartneren。我们还在为å utvikle innovasjoner kan as i kommersielt提供kundeperspektigs。

Publisertonsdag 8。2021年9月
958年47 389年

Prosjektvarighet

2021 - 2024