直到hovedinnhold

NordSalt

NordSalt

NordSalt skal øke trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid i nordiske kystsaltmyrer for å vurdere deres rolle i klimareguleringen。Marsklandenes sårbarhet skal vurderes sammen med endringer i økologiske struksoner under fretidige klimascenarier med økte temperater, lokale miljømessige faktorer og forvaltningsbeslutninger。

Bilde av saltmyre i Wadden Sea。有意者:香港特别任务连

Mikrotidale kystsaltmyrer i den nordiske/Skandinaviske regionen er ikke spesielt undersøkt, og skiller seg m88下载fra«vanlige»og got studerte makrotidale saltmyrer。Tidevannet varierer mindre enn 2米mellom lavvann og øyvann, som sammen med store variasjoner i klima og salinitet i regionen påvirker sammensetningen av plantearter。我们可以把盐放在Østersjøen的蔬菜上,然后再把它放在我的女儿身上。该地区位于saltenger, laguner med siv voksendi brakkvann og gressenger lang med sten som påvirkes av sjj ø sprp øyt。

Målet med NordSalt er å undersøke trekk, diversitet, utbredelse og langtidsendringer hos nordiske kystsaltmyr habitater for å avgjøre deres rolle i klimareguleringen (netto utslipp av drivhusgasser og lagring av«blått碳»),Og for å vurdere deres sårbarhet Og endringer I økologiske strukarer Og funksjoner under fretidige klimascenarioer med økte temperater, lokale miljømessige faktorer Og forvaltningsbeslutninger。

NordSalt marsh_Christoffer Boströ m.png
有意者:christof博斯特罗姆

NordSalt skal øke forholdet mellom struktur i plantesamfunn, biodiversitet og karbonkretsle øp for å vurdere hvordan marsklandene tilbyr økosystemtjenester, altså beskyttende eller fordelaktige effekter fra m88下载miljøet og kysten som gagner samfunnet。projektet har spesielt fokus på karbonbinding (såkalt«blått karbon»)og netto utslipp av drivhusgasser (CO2我说的是økosystemene。Detaljert feltarbeid av mengden karbon som opp og lagres i myrer som både er og ikke er beitet på skal gjøres på fem case- study områder på tvers av nordiske kystsaltmyr居住者。Strømmen av klimagassutslipp skal måles sesongmessig ved tre av case- study områdene(芬兰,丹麦og Tyskland)。Interaksjonene mellom biodiversity iteten i plantesamfunnet i kystsaltmyrene, mikrobielle prosser i jorda og temperaturendringer for netto karbonutslipp og -lagring skal tees i et«common garden eksperexperiment»(kontrollert eksperexperiment under naturlige forhold)在汉堡大学。

NordSalt skal også undersøke historiske endringer i distribusjonen av nordiske kystsaltmyrer og tilhørende endringer i biodiversity i forhold till klima og lokale miljømessige faktorer og forvaltning, inkludert beiting som påvirker plantesamfunnet istor grad。

NordSalt_Christoffer Boströ m.png
有意者:christof博斯特罗姆

您现在的位置是:首页>产品目录>产品描述> Videre skal NordSalt evaluere skal potential sialet for naturbaserte forvaltningsmuligheter for nordiske kystsaltmyrer i både lokal, og global sammenheng为å gjøre dette skal en omfattende mengde økosystemtjenester som virker beskyttende For kysten og klimaet evalueres og diskuteres med relevant regelverk, For valtning og lokale interessenter。På bakgrunn av dette vil NordSalt bidra til bærekraftig forvaltning både under dagens og fremtidige miljøforhold。

NordSalt er finansiert和EU-programmet BiodivERsA i samarbeid med nasjonale finansieringsbyrå。合作伙伴:南丹麦大学(styre),奥胡斯大学(丹麦),Åbo akadei大学(芬兰),斯德哥尔摩大学(Sverige), SINTEF(挪威),汉堡大学(Tyskland)。明升娱乐

Publisertonsdag 30。尤尼2021
Seniorforsker
922 00 886

Prosjektvarighet

01.03.2021——01.03.2024

NordSalt在BiodivERsA项目。Sebiodiversa.org对于mer informasjon。