Til Hovedinnhold.

NYE Gasser for Gis - LangsiktigPålitelighetog grunnleggendeforståelseav isolasjonsegenskaper

NYE Gasser for Gis - LangsiktigPålitelighetog grunnleggendeforståelseav isolasjonsegenskaper

Gassisolerte Koblingsanlegg(Ofte Kalt Gis-Anlegg)ER Essensielle Komponenter I et Robust,Sikkert og Fleksibelt Energisystem。Bryterne I KoblingsanLeggene Kobler UtStrømmennårdoppertårfeil,Beskytter MotionoverpenningernårmanmåGjørevedlikeholdpånettkomponenter,og Kan BrukesTilÅomdirigere Energiflyten ved Behov。Den Vanligste Gassen Som Brukes I Brytertkskologi Er SF6.,布兰特版福迪den harsvært上帝elektrisk isolasjonsevne。Dessverre er SF.6.Den Sterkesteklimagassen Vi Kjenner Til,Mer enn 23 000脉轮verre enn co2每千克。ÅÅ芬恩en上帝迟钝了直到sf6.KANMILJØAVTRYKKETTIL Norges OG Verdens Koblingsanlegg Reduseres Kraftig。

sf6-anlegg.
SF.6.-anlegg.

Koblingsannlegg的NYE烧烤-ProSjektet Skal ForskePådedielektriskeegensskapene til sf6.-alternativer for mellom-oghøyspenningsnivåietlangtidsperspektiv。ProSjektet SkalUndersøkeHvordande Nye GasseneOppførerSegin Spennings-ogAldringspåkjenningergjennomlabforsøkog numerisk型号,og Dermed bidra til:

  • Fremtidensbærekraftigeog robuste kraftnett。
  • åRedusere Nasjonal OG Global Bruk AV SF6.
  • åBidraTilØktforsynssikkerhet,VedÅuvikleverktøyfor tilstandskontroll i nye gasser。
  • å斯特克·纳斯约奥尔福斯克 - og utdanningsinstitusjonerpåtmaersom er er与Norsk Industri OG Befolkning相关联。
  • ÅStyrke Samarbeidet I Verdikjeden for BryterteknologiVedÅSamleForskningsinstitutt,Industipartnere OGNettoperatører。

Koblingsannlegg的NYE烧烤Bidrar TIL EN Sikker实施AV MerMiljøvenligBryterteksikkerhetMåOpprettholdes,Ogsåieetlangtidsperspektiv。

ProsjektpartnerListen Inkluderer Gassprodusenter,Bryterprodusenter,Forskningsinstitutt ogNettoperatører:


Dette Er等Kompetansebyggende prosjekt fornæringslivetFinansiert AV NorgesForskningsRåd。


发布Onsdag 28. 4月2021年4月
Forskningsleder.
991 60 145.

Prosjektvarighet.

2021 - 2025.