直到hovedinnhold

OMB6 - Optimalisert漂移的船舶电池系统

OMB6 - Optimalisert漂移的船舶电池系统

Optimalisert drift av maritime batterisystemer basert på 6 års operasjonelle data m88下载fra to kommersielle batterihybride fartøy。

Ferge

我们可以在målsetninger上为您介绍akselerert bruk的电动汽车,并为您提供相应的服务。Samtidig opplever flere norske skipsredere og ører et ø kde økonomisk press for å gi betydelige bidrag til det grønne skiftet, blant annet gjennom安装av电池

Dette projektet sikter mot å oppnå 5-10% økt gevinst på å benytte电池på skip为derigjennom å bidra til在挪威forblir fronten av internasjonale innsats为elektriisering av vannbåren运输。请访问består Havilla, Equinor, Corvus, SINTEF Energi og IFE。明升娱乐这是我们的创新之路,如果我们想把它改成歌剧,就必须把它改成vannbåren运输。

为了便于分析,您可以浏览målinger gjort på,请跳过歌剧院的电池安装程序,以便在床上使用电池。在我们的网站上,我们可以看到:på hvordan, forskjellige operasjonelle strategier påvirker hvordan batteriene,我们可以找到优化的策略。在网站også se på lø nnheten å安装了电瓶,在网站上,我们将在网站上发送også提货单,以便在网站få stø rnyav电瓶上装载离岸货物。

Det planlegges在forbedringer i driftsstrategier vil bli implementert ombord i to kommersielle offshore supply fartøyer (psv) og at en på disse vil gjennomføre omfattende tester在en kan iterere从电池到最佳漂移。

我们的项目是:det ønner seg å安装电池på,类似于fartøyer。为您提供屁øy så,为屁øyer i andre sektorer提供多种增效剂。

孟登måledata我kombinasjon med teoretisk arbeid, praktisk utprving og实施进入å bidra,并取得了成功的结果。我们的网址是å,我想用一个电池系统来代替电池。

Leveransene联m88下载邦铁路局prosjektet:

  • Metodikk for å etablere forbesdrede strateder for driften av电池på跳过basert på de erfaringer en opparbeider i projektet(数据分析og læring,估计og测试av电池降解,utnyttttelse av offshore lading)
  • 测试结果从测试及优化på到PSVm88下载。Testingen vil verifisere og kvalitetssikre ny metodikk for etablering av driftsstrateger for battery på skip。
  • Veikart for økt elektriisering for å styrke investor tro på verdien av å installere batterier på skip, basert på kostnadsanalyser og mulige synergy er for fartøyer i andre sektorer。

Prosjektets langsiktige effekt

  • forbesdret gevinst på 5-10% ved bruk av utviklet metodikk for driftsstrategi for battery på skip
  • bidra til ytterligere innsats på fremtidig F&U og投资者tiltro til fortsatt elektriisering av fartøyer for å reusere kostnader og utslipp

projekteier og ansvarlig organizasjon:Havila航运,

Prosjektleder:Equinor能量
Kontaktperson:

Partnere:


Dette er等Innovasjonsprosjekt næringslivetdelfinansiert av Norges Forskningsråd


Publisertonsdag 13。januar 2021
Forsker
930 33 997

Prosjektvarighet

2021 - 2024