Til Hovedinnhold.

presav - prediktive styringsstrategier til aktiv varmelaging i zeb-laboratoriet

presav - prediktive styringsstrategier til aktiv varmelaging i zeb-laboratoriet

PRESAV VIL utvikle的Ulike prediktive styringsstrategier直到活跃varmelagring MED hensyn直到strømpris,fjernvarmepris,værmelding(f.eks。solstrålingOG utetemperatur)OG lokalt varmebehov我bygninger MED installert solcelleanlegg OG aktivt varmelager。

Zeb Lab Foto:尼古拉·卢尔,辛特夫社区明升娱乐
Zeb Lab Foto:尼古拉·卢尔,辛特夫社区明升娱乐

StyringsstrateNiene Skal睾丸睾丸Zeb-LaboratorietSom harbådeetPCM(FaseForandringsmaterialer)varmelagerog et solcelleanleg i tillegg til et programmerbart Energistyringsystem。Den Best Styringsstrategien Skal Brukes Fremover。

Ulike Variabler Vil Tas Hensyn Til forÅutvikle og teste prediktive styringstrategier til aktiv varmelaging i zeb-laboratoriet
Ulike Variabler Vil Tas Hensyn Til forÅutvikle og teste prediktive styringstrategier til aktiv varmelaging i zeb-laboratoriet

ProSjektet Presav Er Delt I 3 Viteenskapelige Delaktiviteter:

A.1 Prodiktive Styringsstrategier。Ulige Styringstrategier BasertPåPigiktiv发狂(模型预测控制 - MPC)Skal Utvikles i Python foråtahensyntilvarmebehovsmønsterfor bygningen,Lokalværmeldingomsolstrålingog温度,Og Publisert Pris forStrømogfjernvarme。MPC呃恩avansert metode索姆brukes直到åkontrollere连接prosess男子杜tilfredsstiller连接埃勒flere objektiver innen VISSE begrensninger。HVER DAG VIL Styringsstrategien Skissere Zhings for Det NesteDøgnetforÅutnytte mul mulig av egenprodusert solenergi ogunngåpotpbelastingav fjernvarmentting ogstrømnettvedhøylasttier。

egenprodusert solenergi kan konverteres til Varme gjennom bruk av varmpumpen og lagres i pcm-varmelageret(200 kwh)ved behov。PCM-Varmelageret KanOgså叠片Ved Bruk Av Fjernvarme Gjennom en egen varmeveksler。Denne Varmen BrukesSåtiLopvarming我越来越多的人。

A.2实施IG测试I Zeb-Laboratoriet。Ulike Styringsstrategier Utviklet I A.1 Vil Implicerses I Zeb-Laboratiet SITT EnergistyringsSystem OG测试在Flere Dager / uker i Kald Sesong。德特VIL OGSA Skape很好nøkkelerfaringMED DET创新energistyringssystemet我bygningen SOM inneholder EN “forsknings-作案”。Dette VilGjøredetmuligådedredeler av EnergistyringsRutinene I Bygningen。Zeb-Laboratoriet VilOgsåKjøresutenaktiv bruk av pcm-varkelager i noen damer / uker foroÅdanne en Referanse Som Blir nyttig forÅvise frerene fordelene av aktiv varmelaging。Avhengig AV Erfaringer Med Eksisterende Senserer(F.EKS。Energimåler)VIL NYE Sensorer MedHøyNøyakTighetog Rask Response Bli Installert Ved Behov。

A.3数据分析OG反馈直到策略师。Energidata Frembrakt Av de Ulike Styringsstrategeiene Som Test Vil Samles Og Sammenlignes Med Reglansen(Uten Aktivt Varmelager)。BasertPåSkteBåSkistersLagTIL TIL TIL TIL BETBEDRINGS AV策略SLIK在EN NY Runde Med Utvikling OG测试KanGjennomføres。

presav prosjektstruktur
presav prosjektstruktur

styringsstrateieneiene我预计vil.Tilfredsstille.objektiver som denresserer utfordringer knyttet til topplast-behov til oppvarming,皮肤竞标tilÅfremmeoppnåelseav zen-refireisjonenVEDÅUTVIKLELØSNINGERSOM VILFØREIL:

  • Reduserte Klimagassutslipp m88下载Fra Driff AV Bygninger GjennomØktBrukAv Lokalprodusert Energi;
  • Redusert Effektbehov Gjennom Fleksibel Styring AvEnergistrømmerInnadieTyggog Mellom et bygg og Omliggende Energisystem。

ProSjektet LEDES AV明升娱乐Sintef Energi.,Disse Er Partnere我prosjektet:


Prosjektet Er Finansiert AvFME ZEN.
Assosiert Laboratorium Er.泽布实验室


发布Tirsdag 7. 9月2021年9月
Forsker.
410 19 994.

Prosjektvarighet.

2021 - 2022