直到hovedinnhold

为grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner设计的vekart

为grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner设计的vekart

特隆赫姆kommune og SINTEF明升娱乐 utvikler grønt vekart为kommunesektoren。

挪威kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører i det grønne skiftet。我为您提供了årene lagt和nasjonal战略。m88下载Det savnes forsate en operasjonaliserbar platform med gode, målbare og相关指示器som styrer grønn næringsutvikling i kommunesektoren。

Prosjektet为grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner设计的vekartbygger pa oppdragetKartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen.Hovedmålet er å definere et fremtidsretttet indikatorsett som kan gi økt forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål。Arbeidet innebærer følgende aktiveter:

  1. 为挪威kommuner og fylkeskommuner定义相关的指标å bruke
  2. 你可以试一试歌剧:måling og validere indikatorene i projeteteer og - fylkesmuner
  3. 用于å prognostisere的Utvikle metodikk og模型装置
  4. 尊敬的effekten av virkemidler på指示器og ringvirkninger

projektets partners skap dekker forskjellige forvaltningsnivåer, ulike kommunste ørrelser og to landsdeler(特隆赫姆、卑尔根、Stjørdal、Bjørnafjorden、Trøndelag、Vestland)。结果苯可用于基准测试。Realisering av innovasjonene føre til ny metodikk og nye arbeidsformer for projektpartnerne。我是一名飞行员。Kunnskap erfaring skal aktivt变成了gjennom nasjonale regionale netverk både i projektperioden og et康德。

  • Prosjekteier:特隆赫姆kommune
  • 合作伙伴:Stjørdal, Bjørnafjorden og Bergen kommune, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner
  • Forskningspartner: 明升娱乐SINTEF
  • projektet finansieres av Norges Forskningsråd。我想说的是,我想说的是,我想说的是。
  • 在2030年之前,我将为挪威人民公社提供服务。m88下载
Publisertonsdag 7。2021年4月
932 60 450

Prosjektvarighet

2021 - 2023