Prosjekter——S明升娱乐INTEF uuid: 6 f8b656a-53d8-4a65-a089-babeb5a5fac1; id = 9896 2021 - 11 - 09 - t23:26:48 + 01:00 https://www.明升娱乐sintef.no/favicon.ico https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/cofactor-samtidighet-og-topplast-for-bygg-i-det-norske-lavutslippssamfunnet/ COFACTOR -建筑物的重合因子 "COFACTOR - samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet" vil gi grunnlag for bedre netttplanlegging og bedre projektering av bygg som spiller på lag med fremtidens fornybare energy system. " 2021 - 10 - 18岁t14:06:44 + 02:00 2021 - 10 - 19 t09:21:45 + 02:00

"COFACTOR - samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet" vil gi grunnlag for bedre netttplanlegging og bedre projektering av bygg som spiller på lag med fremtidens fornybare energy system.

"< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/dare2c/ DARE2C

耐用铝增强环保混凝土施工-第2阶段 2021 - 11 - 09 - t11:10:37 + 01:00 2021 - 11 - 09 - t12:55:57 + 01:00

耐用铝增强环保混凝土施工-第二阶段

https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/capturex/ CaptureX -大规模CCUS的社会技术驱动、机遇和挑战 CaptureX skal utvikle ny kunnskap om驱动,实现av storskala CCS og CCU的多重障碍。 2021 - 11 - 02 - t10:38:38 + 01:00 2021 - 11 - 04 - t10:18:58 + 01:00

CaptureX skal utvikle ny kunnskap om driver, mulighter og barrier for realisering av storskala CCS og CCU.

CaptureX skal utvikle ny kunnskap om driver, mulighter og barrier for realisering av storskala CCS og CCU.

< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/interport-integrated-energy-systems-in-ports/ 国际港口-集成能源系统

我要kompetansebyggende projekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som bidra sterkt I Norges overgang til et nullutslippssamfunn。 2021 - 11 - 05 - t14:35:58 + 01:00 2021 - 11 - 09 - t08:42:21 + 01:00

I dette kompetansebyggende projekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som bidra sterkt I Norges overgang til et nullutslippssamfunn.

I dette kompetansebyggende projekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt I Norges overgang til et nullutslippssamfunn< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2020/introduksjon-til-digital-sikkerhet/ 介绍数字锡克教

我希望我们能有一个共同的目标。Vi Vi legge vekt på arbeidsrelevans在praksisfeltet, sliet gir verdi i kandiatenes arbeidshverdag。 2021 - 09 - 10 - t10:05:15 + 02:00 2021 - 09 - 10 - t10:05:15 + 02:00

I projektet skal vi utvikle og gjennomføre et nytt forskningsbasert videreutdanningstilbud innen digital sikkerhet。Vi Vi legge vekt på arbeidsrelevans在praksisfeltet, sliet gir verdi i kandiatenes arbeidshverdag。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/sessile/ 固着的

SESSILE vil utvikle bruker- og øvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger。 2021 - 11 - 08 - t00:00:00 + 01:00 2021 - 11 - 08 - t16:32:08 + 01:00

SESSILE vil utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.

SESSILE vil utvikle bruker- og miljøvennlige< / b > < / p > < p > < / p > https://www.projectaccsess.eu/ ACCSESS

吉尔。蒂尔根。蒂尔斯 2021 - 11 - 09 - t14:41:45 + 01:00 2021 - 11 - 09 - t14:41:45 + 01:00

Gir tilgang til kostnadseffektiv, realiserbar, sikker og fleksibel CCUS

https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/bygningsintegrerte-solceller-for-norske-tak/ Bygningsintegrerte solceller for norske tak Hovedmålet med projektet er å utvikle en lett salgbar BIPV-modul av høy kvalitet for det norske markedet。 2021 - 09 - 10 - t13:48:24 + 02:00 2021 - 09 - 10 - t15:23:40 + 02:00

Hovedmålet med projektet er å utvikle en lett salgbar BIPV-modul av høy kvalitet for det norske markedet< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/calafeed-enhancing-the-potential-of-calanus-as-raw-material-for-sustainable-aquaculture-feed-ingredients/ 卡拉斯饲料:提高卡拉斯作为可持续水产饲料原料的潜力

Hovedmålet for CalaFeed er å fastslå og øke potensialet for å utnytte raudåte som laksefôr。Raudåte我们的自然压力和潜力一直到å tilfredsstille de krav till fiskefôr som stilles fra industrien, forbrukerne og funm88下载net。Spesielt vil man se på prosesser for full utnyttelse av høstet råstoff, og effekt av proteinm88下载fraksjon i fôringsforsøk。 2021 - 10 - 12 - t15:36:38 + 02:00 2021 - 10 - 12 - t15:37:29 + 02:00

Hovedmålet for CalaFeed er å fastslå og øke potensialet for å utnytte raudåte som laksefôr。Raudåte我们的自然压力和潜力一直到å tilfredsstille de krav till fiskefôr som stilles fra industrien, forbrukerne og funm88下载net。Spesielt vil man se på prosesser for full utnyttelse av høstet råstoff, og effekt av proteinm88下载fraksjon i fôringsforsøk。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/linccs-carbon-links/ LINCCS:碳链接

碳链(LINCCS) - Kobler kostnadseektive og permanente offshore lager i stor gjennom hele verdikjeden。 2021 - 09 - 08 - t10:03:38 + 02:00 2021 - 09 - 09 - t11:17:31 + 02:00

Carbon Links (LINCCS) - Kobler kostnadseffektive og permanente offshore-lager i stor skala gjennom hele verdikjeden.

Carbon Links (LINCCS) - Kobler kostnadseffektive og permanente offshore-lager i stor skala gjennom hele verdikjeden< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/moglis-mofrgo-based-cathodes-for-li-s-batteries/ MOGLiS - MOF@rGO-based锂电池阴极

我和voksend标记为elbiler og med den økende betydningen av fornybare energikilder, så krever det neste generasjons høyeffektive电池。锂离子电池,som dominerer det nåværende markedet, har begrenset kapasitet på grunn av在grafitt blir brukt som elektroder。 2021 - 10 - 27 t09:52:29 + 02:00 2021 - 10 - 27 t09:52:29 + 02:00 < p > < b >我et voksende标记为地中海elbiler og窝økende betydningen av fornybare energikilder, sa krever侦破neste generasjons høyeffektive电池。锂离子电池,som dominerer det nåværende markedet, har begrenset kapasitet på grunn av在grafitt blir brukt som elektroder。< / b > < / p > < p > < / p >
https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/seavid19/ SEAVID19 挪威sjj ømatprodukter omsettes i et globalt marked, som inbe ærer en avhengighet mellom produserende og konsumerende land or region。我perioder med globale sjokk som påvirker produksjon og markeder, kan norsk sjømatindustri være sårbar。Målet med projektet er å studere hvordan Covid-19 har påvirket jømatnæringen på ulike staber av pandemic, og gi kunnskap om hvordan fremtidige kriser bør håndteres。 2021 - 11 - 01 - t14:16:17 + 01:00 2021 - 11 - 01 - t14:16:17 + 01:00

Norske sjømatprodukter omsettes i et globalt marked, som inbb ærer en avhengighet mellom produserende og konsumerende land og regier。我perioder med globale sjokk som påvirker produksjon og markeder, kan norsk sjømatindustri være sårbar。Målet med projektet er å studere hvordan Covid-19 har påvirket jømatnæringen på ulike staber av pandemic, og gi kunnskap om hvordan fremtidige kriser bør håndteres。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/zerokyst/ ZeroKyst

在挪威,人们正在为自己的国家体育运动而努力。projektet skal演示于både nye og eksisterende fartøy i sjn ømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50% utslippskutt fra fiskeri- m88下载og havbruksfartøy innen 2030。 2021 - 09 - 10 - t13:13:36 + 02:00 2021 - 09 - 28 - t07:56:04 + 02:00

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst。projektet skal演示于både nye og eksisterende fartøy i sjn ømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50% utslippskutt fra fiskeri- m88下载og havbruksfartøy innen 2030。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/alugreen/ AluGreen -铝绿色平台

AluGreen skal skape sikuler ære aluminum umsproductter basert på brukt aluminum og fornybar energi.铝型材。 2021 - 09 - 13 - t15:56:14 + 02:00 2021 - 11 - 09 - t16:12:27 + 01:00

< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/nettverk-for-bunkring-av-ammoniakk-til-bruk-i-skipsfart/ 加油加油,加油加油,加油加油

Ambisjonen er å bygge ut et netverk med terminaler som jør det mulig å benytte grønn amiakk som drivstoff i skip。En overgang til ammoniakk har på verdensbasis et potential for å redusere utslipp fm88下载ra jøfartsnæringen med én million tonn CO2 pr år。Den første bunkringsterminalen skal stå klar i 2023。 2021 - 09 - 14 - t09:48:36 + 02:00 2021 - 09 - 14 - t12:08:06 + 02:00

Ambisjonen er å bygge ut et netverk med terminaler som gjør det mulig å benytte grønn ambisjonk som drivstoff i skip.

Ambisjonen er å bygge ut et netverk med terminaler som gjør det mulig åEn overgang til ammoniakk har på verdensbasis et potential for å redusere utslipp fm88下载ra jøfartsnæringen med én million tonn CO2 pr år。Den første bunkringsterminalen skal stå klar i 2023。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/barnehagedata-2021-2024/ Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål till Barnehage-Norge

projektets formål er å årlig å saminn viktig informasjon fra m88下载barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema。Tema for spørringene spilles inn m88下载fra ulike faggrupper i direktoratet og i kunnskapsdepartment。Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet。 2021 - 09 - 24 t09:48:42 + 02:00 2021 - 09 - 27 t09:45:24 + 02:00

projektets formål er å årlig å samle inn viktig informasm88下载jon fra barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema.

projektets formål er å årlig å samle inn viktig informasjon fra barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema。Tema for spørringene spilles inn m88下载fra ulike faggrupper i direktoratet og i kunnskapsdepartment。Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/civach-kortreiste-verdikjeder-for-gjenvinning-av-plastavfm88下载all-fra-oppdrettsnaringen/ 我想说的是:谢谢你的好意,谢谢你的好意,谢谢你的好意m88下载

Målet med CiVaCh er å effektivisere gjenvinning av plastavfall m88下载fra havbruksnæringen ved hjelp av materialgjenvinning samt reduserte transportavstander for avfall。 2021 - 09 - 27 t13:08:35 + 02:00 2021 - 10 - 25 - t13:28:44 + 02:00

Målet med CiVaCh er å effektivisere gjenvinning av plastavfm88下载all fra havbruksnæringen ved hjelp av materialgjenvinning samt reduserte transportavstander for avfall.

Målet< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/cybersikkerhet-og-barrierestyring/ Cybersikkerhet og barrierestyring

为å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep。Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykessituasjoner som må tas hensyn til在设计中og drift av petroleumsinstallasjoner。 2021 - 09 - 08 - t09:40:33 + 02:00 2021 - 11 - 04 - t11:34:25 + 01:00

projektet vil utvikle ny kunnskap, metoder og veedning为å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep。Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykessituasjoner som må tas hensyn til在设计中og drift av petroleumsinstallasjoner。< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/leaknor/ LeakNor

明升娱乐我们有一个很好的选择,那就是我们的用户。m88下载 2021 - 09 - 07 - t13:51:13 + 02:00 2021 - 09 - 27 t10:33:25 + 02:00

明升娱乐SINTEF og drikkevannsbransjen skal finne øsninger som reduser lekkasjerm88下载 fra drikkevannsnettet og sikrer vannforsyningen.

SINTEF og drikkevannsbransjen skal øsninger inger< / b > < / p > < p > < / p > https://www.明升娱乐sintef.no/prosjekter/2021/lean-lav-energianoder-for-barekraftig-gjenvinning-av-metaller-ved-elektrolyse/ LEAn - Lav energianoder for b ' ereaftig gjenvinning av metaller ved electrotrose .用于金属电解

精益- projektet skal utvikle katalytiske belegg basert på rimelige og lett tilgjenglige komponenter, og i tilegg reduser metallindustriens behov for energy。 2021 - 10 - 21 - t10:15:50 + 02:00 2021 - 10 - 22 - t15:17:46 + 02:00

< / b > < / p > < p > < / p >