Til Hovedinnhold.

Forskningsdrevet Innovasjon(SFI)的Senter

Forskningsdrevet Innovasjon(SFI)的Senter

SFI-Ordningen Styrker Innovasjon Gjennom SatsingPålangsiktigforskning i etnærtsamarbeid mellom fou-aktive bedrifter ogfremståendeforskningsmiljøer。

HVA呃SFI?

SFI Utvikler KompetansePåhøytInternasjonaltNivåPåOmråderSOMER Viktig为Innovasjon Og Verdiskinging。明升娱乐Sintef Deltar i Tilsammen Elleve Sentre Som Er Plukket UT AV NorgesForskningsråd。

isse leder vi.

她呃vi deltaker

Tidligere SFI.