直到hovedinnhold

Geminisenter Batteri

Geminisenter Batteri

Geminisenter Batteri

Seniorforsker
986 67 654

Aktiviteten hos de deltagenda instituttene dekker i hovedsak områdene materialutvikling og -produksjon, batter冰岛duksjon og produksjonsesser samt integrasjon og styringssystemer(电池管理系统)。

印度工业和信息化部的管理明升娱乐人员可以访问år。Siden etableringen av forking på Li-batteri for om lag 12 år Siden, har de sammen bygd opp laborateskala infrasm88下载truktur for battericelduksjon og analysis og de er bege også partner i FME MoZEES。parallel har det utviklet seg et miljø på "battery management", ladeinfm88下载rastruktur og integrasjon av battery hosinte明升娱乐f Energi。为国家战略研究所访问på batteriteknologi er victig。Ett av formålene med etablering av et Gemini-senter på batteri er å styrke eksisterende samarbeidet mellom NTNU og 明升娱乐SINTEF samt å bygge nye relasjoner innen flere andre deler av verdikjeden。

Det er flere forskningsgrupper tilhørende på andre institutter hos både 明升娱乐SINTEF og NTNU som har begynt å bygge kompetanse på batteriteknologi。Gjennom arbeidet i senteret også flere av ø jøene inkluderes。Målrettet og strukturert samarbeid skal bidra til at 明升娱乐SINTEF og NTNU etablerer seg som ledende miljøer i Europa og globalt på batteriforskning langs hele verdikjeden。

Gjennom et styrket samarbeid har vi også et mål om å muliggjøre et større nasjonalt initiv i form av et forskningssenter av typen FME, SFI eller lignende。

Aktuelle samarbeidsomrader

hovedtynden på samarbeidet mellom NTNU og S明升娱乐INTEF vil ligge på forskning og utvikling innen utvalgte deler av batteriverdikjeden:

  • 锂离子电池材料(阳极、卡托、电解)
  • Alternativ batterikjemi
  • Celleproduksjon
  • 测试og levetidsanalyser
  • Integrasjon av battery i mobile og stasjonære anvendelser
  • Gjenbruk(2日)

Det vil også være et visst fokus på etablering og videreutvikling av nasjonal基础设m88下载施。