直到hovedinnhold
明升娱乐SINTEF energy - Årsrapport 2020

Vi前fremtidens bærekraftige energiløsninger

你的名字是什么?

明升娱乐SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative Energi øsninger。Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen og inm88下载frastrukturen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester。

明升娱乐SINTEF, globallokalt

用于å støtte opp om FNs Bærekraftmål utfører SI明升娱乐NTEF Energi verdensledende energiforskning innen områder som havvind, sol, bioenergi,电池,智能电网,elkraftkomponenter, markedsmodeller For vannkraft, energieffektivisering, utslippsfri transport, hydrogen, CCS, samt lavutslipp olje og gas。我tett samarbeid med industrien bidrar vår forskning till å styrke norsk konkurransekraft internasjonalt。

Verdensledende løsninger

Vi tilbyr verdensledende实验室og测试,digitale løsninger og程序。Vi har en sterk posisjon i us rammeprogram, og涉及syv av Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og leder et petrosenter for lavutslipp på norsk sokkel。

2020年var annerledesaret

Dette var annerledesåret der mange rundt omi verden har bekymret seg for helse og økonomi, og fremtiden til family og venner。2020年har også vært året da vi har visit vi samlet kan øte fremtiden og jøre den enda bedre。

明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

明升娱乐SINTEF sin visjon er«Teknologi for et bedre samfunn»og SINTEF Energis formål er å forme fremtidens kclimateknologi og bærekraftige energi øsninger。我的朋友们都在这里。Klikk på ett av målene for å lese om hvordan vi bidrar。
明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

保持活力直到一切正常

Når vi jobber med ulike energy øsninger er det avgjørende at det bidrar til et lavt klimafotavtrykk, høy forsyningssikkerht, men også at løsningen er effektiv og økonomisk。De aller fleste av våre forskningsprojekt bidrar till mål number 7。
明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Stoppe klimaendringene

Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstaturen直到1.5°C dersom vi skal unngå store klimaendringer。Når vi jobber med nye bærekraftige energy øsninger som erstatter mindre miljøvennlige, og løsninger som kutter utslipp så bidrar vi direkte till mål num13。
明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Innovasjon og inm88下载frastruktur

基础m88下载设施为能源同步,både på陆地海上,er sentrale funksoner为强劲的samfunn。我们有坚实的基础设明升娱乐施,我们有创新。m88下载Flere av våre projekter innen energieffektivisering i industrien bidrar også直到mer bærekraftig工业化。
明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

b æ kraftige byer og samfunn

明升娱乐SINTEF能源公司是一家智能运输公司。黛特比德拉,她的基础设施很好。m88下载
明升娱乐SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

丽芙·pa土地

明升娱乐SINTEF Energi jobber med øsninger som tar hensyn直到自然。我是范克拉夫特家的医生。
Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

FIThydro

av vannkraft Miljø设计

Miljødesign er en metode som tar hensyn til nature og samfunn når man utvikler nye energiprojekter。我是eu - projektet FIThydro utvikler forskerne løsninger for hvordan forholdene for fisk I elver med vankraft kan forbedres samtidig som kraftproduksjonen ikke negativt påvirket。为我们提供能源明升娱乐m88下载您可以在我的维基百科上查找,也可以在菲斯克芬利格·凡m88下载克拉夫特那里查找。

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

Nye gasser为GIS

交替至青苔

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS-anlegg) er essensielle komponenter i kraftsystemet。GIS-anlegg brukes ved knutepunkt, som trafostasjoner, og inneholderbrytere som styrer ø mnets我的网。科幻小说6我是一名美国士兵,他是上帝elektrisk isolasjonsevne。Dessverre er科幻6Også den sterkeste klimagassen vi kjenner till。我们的上帝一直在保佑我们6kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraft。

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

OPWIND

我有能源m88下载

OPWIND utvikler kunnskap og verktøy for optimalisert styring av havvindparker。Målet er økt effektivitet slimed at havind blir billigere og dermed mer lø nsomt。我们应该考虑的是,如果我们想要一个更好的结果,我们应该选择一个更好的结果。您可以将您的涡轮机安装在您的设备上,并将其安装在您的设备上。黛特kan kvantifiseres gjennom målinger og beregninger。

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

HighEFF

有限公司2som kjølemedium

如果ølge«Drawdown项目»er det viktigste enkeltstående klimatiltaket å bytte jølemedium i空调,varmepumper og jø lelegg rundt om i verden。这句话的意思是:“我们有一个很好的朋友。”我们可以对我们的气体进行分析。En nedfasing i bruk av sterke HFK-gasser vil bidra直到0.5级unngått温度økning。Siden 80 tallet har 明升娱乐SINTEF sammen med NTNU forket på bruk av CO .2Som naturlig jølemedium(我denne sammenheng ikke en drivhusgass)。

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

国立细胞科学中心

有限公司2-fangst og的回报

有限公司2- fangst og return, også kalt CCS, er en teknologi som fanganger, transporter og lagrer CO .2- en trygt under bakken - man sender det tilbake till dit det kram88下载。For å begrense økningen av gjennomsnittstataturen till 1.5°C er det ikke nok å kutte utslipp, vi må i fremtiden også fjerne dem。CCS er den eneste teknologien kan gi bransjer som stålindustri, g ødselsproduksjon og sementfabrikker null CO2-utslipp。

明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

明升娱乐SINTEF我Norge.svg

明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

我在卑尔根

Da TINE skull reuse ere både klimagassutslipp og energibehov på sit nye meieri involverte de FME HighEFF, som forsker på energieffektivisering i industrien。Sammen med TINE har HighEFF vært med å identifisere varmepumpetekologi reduser klimagasutslipp og energibehov med 40%, eller tilsvarende 250 husstander i året。Varmepumpen可以使用混合能源,也可以使用FME HighEFF。黛特·阿贝特(Dette arbeidet)在2019年热泵论坛上荣获“年度热泵城市”称号。
明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

从挪威到欧罗巴m88下载

2016年在布鲁塞尔生物能源中心举办明升娱乐SINTEF Energi研讨会。我的名字叫维克托莱特。阿尔巴希特可预见的未来,将有1.92亿人加入到欧盟创新计划“地平线2020”中。m88下载我的合伙人是挪威人。projekt skal utvikle og pro øve ut et nytt kon9 for å konvertere fossildrevne kraftverk til klimavennlig, trebasert brensel, og å vurdere driftsstrateger som ir en gjennomførbar og rimelig løsning for energiforsyningen i fremtiden。
明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

测试电池

Hvordan skal man integrere battery i strø mnetett på en god måte?Det treårige forskningsprojektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant annet ved å høste erfaringer fm88下载ra demoprojekter hos projekteier Skagerak Nett og de andre store netselskapene som deltar i projektet。合作伙伴:Agder Energi, Lyse, NTE, BKK Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Helgelandskraft, Energi Norge, Smartgridsenteret og NVE。像挪威的batteriprojekter。等我们把箱子和1个MWH-batteri på Odd Stadion eid av Skagerak Energi。我看了一个手提箱。Flakk-Rørvik-sambandet og Orkla City安装电池。
明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

Vedovner i Otta,奥斯陆,Fredrikstad og Nykøbing i Danmark

明升娱乐我们的国家能源局的网址是åttitallet。Vi jobber med primært fire vedovnsprodusenter: Norsk Kleber, Dovre, Jøtul og morse ø Jernstøberi i Danmark。Et eksempel på Et forskningsprojekt der disse fire deltar er WoodCFD。I WoodCFD er målet at man, ved hjelp av avansert CFD(计算流体动力学)som bruker numeriske analyser og datastrukarer, utvikler et brennkammer med minimale utslipp。
明升娱乐SINTEF能源公司在挪威有一个项目

gonnorth utforking和Polhavet

GoNorth er et 3-års程序为utforking av Polhavet。在挪威的贡纳尔和SINTEF,我们有更多的项目。明升娱乐m88下载GoNorth motiveres av at Norge i 2009 fikk medhold m88下载fra FNs kontinentalsokkelkommisjon om en utvidet sokkel nord for Svalbard, et område vi har svært lite kunnskap om。我所在的机构为å,我所在的机构为å,我所在的机构为å,我所在的机构为å,我所在的机构为å,我所在的机构为å。projektets合作伙伴UiT, UiB, UiO, NTNU, Universitetssenteret på Svalbard, akva普兰- niva, Norges geological iske undersøkelser, Nansensenteret, NORCE, NORSAR, NUPI og Norsk Polarinstitutt。

明升娱乐国家能源中心位于欧罗巴

欲了解å bidra til å nå FNs bærekraftmål og bransjens markdsbehov er det viktig,请访问vår forskning er internasjonalt fremr议程,og å bidra til å bygge allianser internasjonalt。明升娱乐SINTEF能源公司是医疗工业公司,它是å抱怨的基础,是我们的skinningsprogram的基础。2015年在布鲁塞尔举明升娱乐行的新能源论坛。

明升娱乐SINTEF我verden.svg

Internasjonale prosjekter

Nye gasser为GIS

Nye gasser for GIS er eksempel på et nasjonalt og internasjonalt projekt ledet av S明升娱乐INTEF Energi。Hovedmålet til projektet er å bidra til fremtidens bærekraftige og robuste kraftnett ved å forske på SF6-替代分配- og transmisjonnetet, også I et langtidsperspektiv。我们的上帝一直在保佑我们6kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraft。

Forskningssentre为miljøvennlig energi

明升娱乐SINTEF Energi er vertskap for miljøvennlig Energi (FME), og vi delta i syv sentre。

FMEs_1.svg

明升娱乐SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig Energi (FME)

FME罗斯文

11.desdecember 2020 ble det klart 明升娱乐at SINTEF Energi skal lede det nye Forskningssenteret på miljøvennlig Energi på havvind。哨兵走北风号约翰奥拉夫Tande我S明升娱乐INTEF Energi。北风公司位于挪威港口工业区内,是挪威最大的贸易国,也是挪威最大的贸易国。我在挪威国立科技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科明升娱乐技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科技大学,挪威国家科技大学

明升娱乐SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig Energi (FME)

FME国立细胞科学中心

NCCS应该在å中实现2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon。NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-在挪威øen blir mulig。
明升娱乐SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig Energi (FME)

FME HighEFF

HighEFF utvikler kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri på utstyr-, fabrikk- og regionsnivå。
明升娱乐SINTEF Energi er vertskap for miljøvennlig Energi (FME)

FME CINELDI

CINELDI bidrar gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemblant annet till å legge til rette for mer fornybar energi kraftnetet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien。
2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige出版社

城市生活垃圾焚烧动态建模。能源2020;Volum 209。

Magnanelli Elisa;Tranas,黄祖辉奥拉夫;,每;处于Jostein;Becidan,迈克尔。

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige出版社

利用工业废热的集中供热系统的蓄热潜力。能量2020;Volum 13。

Kauko Hanne;罗德,丹尼尔;克努森,布拉吉Rugstad;Sund-Olsen,联合国。

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige出版社

原位合成表面改性SiO2团簇的环氧纳米复合材料。Journal of Sol-Gel Science and Technology 2020;Volum 95。年代。783 - 794。

Adnan穆罕默德Mostafa;Tveten, Erlend Grytli;Miranti Rany;Hvidsten Sverre;Ese, Marit-Helen Glomm;一瞥,茱莉亚;Einarsrud Mari-Ann。

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige出版社

电力系统异常事件脆弱性综合分析框m88下载架。可靠性工程与系统安全2020;Volum 196。

Sperstad Iver肯;Kjø米歇尔,Gerd Hovin;Gjerde, Oddbjørn。

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige出版社

减压的有限公司2在管道中:高分辨率的压力和温度数据以及与模型预测的比较。能源2020;Volum 211。

Munkejord, Svend Tollak;安德斯Austegard;邓,汉族;锤,Morten;汉斯·乔治·雅各布·斯唐;Løvseth,西格德Weidemann。

清爽的driftsinntekt

清爽的driftsinntekt_2.png

清爽的driftsmargin

清爽的driftsmargin.png

过度投资

明升娱乐SINTEF能源公司过度投资于实验室,在任何地方。
Tallene viser有超过2.33亿的投资者。

Finansieringskilder

Finansieringskilder_2.png

Ansatte

Finansieringskilder_2.png

Publikasjoner

Publikasjoner stykker.png

Publikasjonsniva

Publikasjonsnivå _2.png