Til Hovedinnhold.

明升娱乐Sintef Teknologi OG Samfunn Integeres i Andre Sintef-Instittt

Måletertetereditedasjonav samfunnsvitenskapelig og teknologisciss forskning,i tillegg til en styrking avforskningsområdersom helse,transport,teknologiledelse,sikkkerhet,digitalising og arbeidsliv。

明升娱乐Sintef Omorganiserer forÅtyrkeforskningennnenfor赫尔斯赫尔斯,运输,Teknologiledelse,Sikkkerhet,Digitalising Og Arbeidsliv。

Mer“Teknologi for et edre samfunn”

明升娱乐Sintef Teknologi OG SamfunnOppløses,OG Forskningsgruppene Flytter Sammen Med Andre Institutt I Sintef。

- vi vil bidra mer til sintefs Vis明升娱乐jon“Teknologi for etdredredredre samfunn”dersomfagmiljøeneiesintefteknologi og samfunn集成电片Tettere i Andre Institutt,Sier Alexandra BechGjørv,Konsernsjef I Sintef。JEG TROROGSÅ在TETTE VILGJØRESINTEF明升娱乐TIL EN MER UNIK OG SPennende ArbeidsplassBådefor Samfunnsviterne og Teknologene。

I DenPågåendeStrationProsessenHar Konsernledelsen OGSamfunnsomRåderMedSamfunnsomRåderMedSkningsbehovogTilhørendeVekstmuligheterfor Sintef。明升娱乐Konsernsjefen Vacer TIL TIL TIL在Bidram88下载gene FRA Faggruppe明升娱乐ne I Sintef Teknologi OG Samfunn Er Viktige Forutsetninger为Mange Av Mulighetene Som Som Soleeres,Mysse Ikke Utnyttes Optimalt Slik Instituttet Er Conserisert I Dag。

康塞尔德尔森在det kan kan bedre组织了å gi sterke,强壮的fagmiljø som som ogvikle seg, både innenfor de enkelte fagområdene og ærlig moå løse mer plekse samutsutfordringer, der ligger的muligheten i like forskningsmiljøer。

støttesavforskningsrådets评估

DENNE KONKLUSJONEN ERPÅLINJEMEDFORSKNINCERÅDETS评估AV Instituttet FRA 2015,DER Dm88下载ER BALANT版本标记:

“社会科学与远见与强大的技术知识相结合,如何在整个组织中充分利用辛特的隐藏资产。”明升娱乐

“明升娱乐Sintef技术和社会是一个小型研究所(10%的Sintef),涉及许多不同的主题。研究重点和投资组合是碎片化的,小团队不一定允许形成临界质量。碎片结构也妨碍了m88下载整个研究所的整体市场和研究策略。Sintef T&S可能难以在没有与其他机构或辛特内重组的情况下没有合并的增长目标。“明升娱乐

Medvirkning m88下载Fra TillitsValgte OG Ansatte

Omorgoringering Av明升娱乐 Sintef Ts ErGjennomførti en prosess der Alle Ansatte i InstituttetHarfåttMulighetTilÅbevirkeog Gi Innspill。Derte Har Munnet UT I DenLøsningenOMVI Mener Gir de Beste Mulighetene for Sint明升娱乐ef,DerMiljøeneISSintefTeknologi OG Samfunn Kan Utvikle Seg ogLøseFlereOgStørreoppgaver Sammen Med de AndreMiljøeneISINTEF。

Slik Blir Den Nye Plasseringen AVFagmiljøene

Avdeling Helse.Bestårvforskningsgruppenepenepene麦迪桑斯克特克罗尼斯,Helseinnovasjon,Helsetjenesteforskning Og Velferd(奥斯陆)。

  • Avdelingen går samlet inn som en deling i SINTEF 明升娱乐Digital。Jon Harald Kaspersen.Fortsetter Som forskningssjef。

avdeling sikkerhet og mobilitet白光。

  • forskningsgruppene penedering我运输ogbærekraftigmobilitetgårtil sintef byggforsk,o明升娱乐g blir sammen med forskningsgruppesamfunnsøkkonomnien egen avdeling mobilitet ogsamfunnsøkonomi。咆哮诺维克Fortsetter Som forskningssjef。
  • Forskningsgruppe Sikkerhet OGPålitelighetGårTILSINT明升娱乐ETDigital,OG Blir Del Av Avdeling软件工程,安全和安全性。AnitaØren.Fortsetter Som forskningsleder。

avdelingØkonomiog teknologiledelse白光。

  • Forskningsgruppe Samfunnsøkonomi går直到SIN明升娱乐TEF Byggforsk, som avdeling Mobilitet og samfunssikkerhet。ansattinfo mangler.Fortsetter Som forskningsleder。
  • Forskningsgruppe Verdikjeder优化går直到SINTEF工业,og blir明升娱乐 del avdeling Bærekraftig energiteknologi。VibekeStærkebyeNørstebø.Fortsetter Som forskningsleder。
  • forskningsgruppene innovasjon og ledelse,læringogbeslutningsstøtteog conserisasasjon og produksjonsledelsegårtil sin明升娱乐tef数字,som en egeling teknologiledelse。DettableresSamtidigmøte-og Samhandlingsstrukturer MedTeknologiledelsesmiljøeti Sintef 明升娱乐Manufacturing。
    Strentingen som forskningssjef utlyses。lisbethØyumkonstitueres我静止inntil ny forskningssjef erpåplass。

Comerenisasajonsendringen Treer I Kraft 1. Juli 2018。

发布Torsdag 28. Juni 2018
918 06 193.