Til Hovedinnhold.

氢Til UTSLippsFrie跳过我Geirangerfjorden

Hellesylt Hydrolure Hub,Et KonsortiumBeståendeAvdendeAktørernen·富尔·福特,ER Tildelt Nok 37,6磨机。m88下载FRA FINANSIRNSORDNONDENEN PILOT-E​​ for Utvikling Av En Helhetlig Verdikjede for Produksjon,Graging OG Levering AVGrønt氢Tilferferskip I Geirangerfjorden。

Ambisjonen ErOppnånullutslippsoperasjoner i Skipstrafikken I Geirangerfjorden,En Av到Verdensarvfjorder I Norge。
Ambisjonen ErOppnånullutslippsoperasjoner i Skipstrafikken I Geirangerfjorden,En Av到Verdensarvfjorder I Norge。

Lokal Produksjon Av.Ved Bruk Av Delvis Innestengt Elvekraft,Legger Til Rette在TransportSktoren Kan Omstille Seg Til Nullutslipps-LøsningerBådePåGeirangerFjordenOg Dens OmkringliggendeOmråder。

- JEG KAN IKKE TENKE MEG et德国被戏弄ÅStarte Med NullutslippsoperaSjoner enn I Verdensarvfjorden I Geiranger。vi er veldig glade foråkomme i gang med dette prosjektet sammen en rekke av serce sammen girsågodgjennomføringsevne,SierMarkedsdirektør为氢铁I Sintef SteffenMøller-Holst。明升娱乐

I Tillegg Til 明升娱乐Sintef Som ForskningsPartner,BestårKonsortietAv Internasjonalt LedendeAktørerMMETSTKForankring I Regionyen。Prosjektet Ledes AV Flakk Gruppen。Tafjord Kraft Skal LevereStrømTILHydogenanLegget,Ålesund-Baserte六角复合材料Skal LevereHøytrykksløsninger用于拉长OG Transport Av Hydron,OG Deres Daterselskap Hyon Skal Sammenstille Anlegget for HydrogeProduksjon OG -Fylling。Gexcon SkalStå为Risiko-Og Sikkerhetsvurderinger。fiskerstrand revft er parts mederfaring fram88下载设计av氢氢,og stranda er hjemkommunen med lokalt eierskap og fokuspånæringsutvikling。

LES按MELLED FRA FLAm88下载KK GRUPPEN她

LES按压FRA六角组她m88下载

我漂移到2023m88下载

ProSjektet Starter Opp I Januar 2020,Med SiktePåLeveringAvGrønt氢桑特I 2023. HydologeProduksjonen vil Skje Ved Bruk Av Delvis Innestengt VannkraftPåHareesyltSom Ligger I Den Enen Av Verdensarvfjorden。Konvertering AV Fergene Som Operer Mellom Hellesylt OG Geiranger Til Righer Gi Nullutslipps-Lipps-Løsningog Redusere Co2-utslippene i geirangerfjorden med 2.370吨/År。Produksjonsanlegget vilogsåkunnelevere氢Til Laxebiler,Busser Og AndreKjøretøyiegieen,OG DermedOgsåBidraTil Ytterligere Utslippskutt i TransportSektoren。

明升娱乐Sintef Innledet Allerede I 2006 et Samarbeid Med Flakk Gruppen。Den Bang Munnet Prosjektet(挪威)UT I EN Infrastukm88下载turplan用于VegTransport的氢。

Siden Den Tid Har Hydolo Seilet OppEværtAktueltTrivstofffor Redusere Utslipp Fra Maritim Tram88下载nsport,OG Norge Er BlantDeførendeNasjonerI Utviklingen。Fiskerstrand Verft Initierte Allerede I 2017 Hybridskip-ProSjektet,DetteOgsåMedFornansingingFra m88下载Pilot-E-Ordningen,Hvor AmbisjoneneråSjøsetteN氢机器IÅSPETEV2021. Sintef ErOgså她的DenPrimære明升娱乐Fou-Partneren OG Bidrar我乞讨Prosjekter Med验证验证HydrogenteknologiOGØKonomiskRobusthet I Verdikjeden。

Drort Potioneal for Reveruen i Nullutlippstransport - 我Norge OGEURPA

Potesensialet forÅutnytte lokale Energiresserser er et tema sm88明升娱乐下载om sintef har andvert segiÅrrekke。de siste parÅrenehar si明升娱乐ntef levert到伴文伙伴Til nve ogsmåkraftforenentaof utnyttelse av innestengtsmåkraftsom Kilde til Tilduksjon har et intheress og Betydelig verdiskapingspotissial langs norskekysten。

Grønt氢kanogså生产者fra fornybar sol-ogm88下载 vindkraft,og Sintef Koordinerer为Ti明升娱乐den Tre Store欧盟 - ProsjekterPåDetquet。到AV DisseInstallerernåHaverogeProduksjonI Norge。我Prosjektet remotegjøresengårdrettutenfor trondheim selvforsynt med Elektrisitet Ved Hjelp AV Solceller OG enVindmølle。氢气电池钻头SørgerSentig结合的Energioniging for De Perientene der Det Ikke Er Nok Sol OG Vind。我Berlevågifinmarkskall oversudddskraft fra m88下载raggovidda vindpark brukes tilÅpropsereopptil每dag 1吨氢。PÅGrunnAv Begrenset NetTkapasitet I Regionen Kan Ikke Vindparken Bygges Ut I Henholy Til Full Konsesjon。et alternativ tilåbygge utstrømnettetererdaåpropusereog eksportere / selge氢气,noe som skal utforskes i prosjektet haeolus。

I et tredje eu-prosjekt,Refhyne,Skal verdensstørstepem-elektrolysørtasi ibrukpåetavshells raffinerier我泰森兰。Opptil 4 tonngrønt氢FøresDagligInn i Produksjonsanlegget OG EttattattatorateDermed Hydeng Fra Natum88下载rgass OGTilhørendeCo2-utslipp。

发布Fredag​​ 13. Desember 2019
Markedsdirektør.
926 04 534.