Til hovedinnhold

Snart kan aluminium erstatte stål som armering i betongkonstruksjoner

Dersom Man LykkesMedÅBruke铝合金Som Armeral Is Store Betongkonstruksjoner,Vil Det Revolusjonere Betongindustrien。detvilogsåredusereklimafotavtrykketfrabym88下载ggenæringenbetraktelig。Alt TyderPå在DetGårVeien。

Betongbenk med aluminiumsarmering
Kan aluminium og betong bli venner? Verdens første aluminiumsarmerte betongbenk er bygget av Overhalla Betongbygg, og ble vist fram i Trondheim i høst. Foto: Geir Ringen/NTNU

DetHarværten Vedtatt Sannhet在铝制Ikke Kan Brukes Som Armeringsjern I Betong。Årsakener在vanlig Betong ErSÅSÅSÅSÅSÅSÅSÅSÅSÅSKORSKORSSKORSKORSSKORSKORSICKORSER。

- Men hva om vi kunne få sement og aluminium til å bli bedre venner, undret betongprofessor Harald Justnes i SINTEF, og bestemte seg for å utvikle en ny betong med lavere base-innhold.

Det ble utgangspunktet for forskningsprosjektet DARE2C. Målet for prosjektet er å utvikle nye betongtyper som er mer miljøvennlige og har lengre levetid enn dagens betong.

To år etter oppstarten er den nye betongoppskriften finjustert og utprøvd med aluminiumsarmering – med så lovende resultater at man allerede halvveis i forskningsprosjektet går ut fra at den nye betongen faktisk vil bli noe av.

Nye oppskrifter kan revolusjonere industrien

Nå viser det seg at betongen – i tillegg til å være velegnet for aluminiumsarmering – har mange og store miljø- og kvalitetsfordeler, som kan revolusjonere betongindustrien:

  • Den nye betongen krever langt mindre energi og CO2-utslipp å lage
  • Den kan gi slankere betongkonstruksjoner (altså mindre mengder betong)
  • Betongen blir vedlikeholdsfri
  • Den kan til og med ta opp og lagre CO2fra omgivelsene i bruksfasen

铝制tålermer ennstål

Bortsett m88下载Fra在StålERTERTKT,OG DERFOR et Naturlig Valg TIL ARMARARD,HARSTÅLOGSÅNOENiboende Svakheter。对于stålkorrodererimøtemedsjøvannog co2m88下载Fra luften。FaktiskMå男子Bruke Ekstra Mye Betong(Tettere Og Tykkere Overdekning)NårMymarererMedStål,ÅbesktteStålarmeringenSelvMotPåvirkningFraLuft Og Vann!m88下载

Om luft og vann når inn til stålet, og stålet korroderer, slår betongen sprekker. Derfor varer dagens betongkonstruksjoner i realiteten bare så lenge som betongen kan skjerme stålet mot ytre påvirkning.

Med aliolumer det adnerledes。铝合金Harn Naturlig«Hinne»AV Oksid Som Beskytter Metallet Mot Korrosjon,SådrettålerBådeLuftogSjøvannlangt edre ennstål。Derfor Trenger Man HellerIkkeåBrukeSåTettBorongforÅbeskttearaceringen og Heller IkkeSåTykkoverdekning。Betongkonstruksjonenefårlaverevekt og flere designmuligheter,Lengre Levetid OG Mindre VedlikeHoldsBehov。

Til gjengjeld må man bruke mer aluminium enn stål for å oppnå samme armeringseffekt, det skal forskerne se nærmere på framover.

Sement erstattes med blåleire – det gir mindre CO2-utslipp

Med aluminiumsarmering kan man bruke bindemidler (som stål ikke tåler) som innebærer et langt mindre CO2-utslipp sammenliknet med dagens sementklinker. Mye av sementen (ca. 55%) er erstattet med vanlig blåleire og andre bindemidler som ikke spalter av CO2slik sementklinkeren gjør, og brennes på 850 grader i stedet for 1450 grader. Dette sparer selvfølgelig enorme mengder energi og utslipp.

Den nye betongen har også andre miljøfordeler. Om ønskelig kan man til og med bruke sjøvann som blandevann, noe som har stor betydning i områder som ikke har rikelig tilgang på ferskvann.

Kan Bruke Resirkulert铝制Fra Bilmom88下载torer

Et viktig delmål i DARE2C er å kunne bruke resirkulert aluminium – og helst aluminium som er gjenbrukt så mange ganger i ulike forbrukerprodukter, og så innblandet med andre metaller, at det ikke lenger har så mange egnede bruksområder.

Motorblokker I铝制直到Bil ErEttområdeder det ikkeGjørnoe在Brukt aluminum er Blitt«Forurenset»Med Mange Andre Metaller。男人eTter HOVER SOM verden vil trengefærremotorblokker til biler med forbrenningsmotorer,kan bruk av gjenvunnet alkimskrap som armeringsmetallværeet egnet alternerativ - som forbedrer klimofotavtrykket til de nye betongkonstruksjonene ytterligere。

DARE2Cledes av aluminiumselskapet Hydro, med NTNU, SINTEF, sementprodusenten Norcem (Heidelberg) og entreprenørene Veidekke og Overhalla Betongbygg på laget – og støtte fra Forskningsrådet.

Tekst: Bjørn Skaar og Ida Rambæk

Publisertmandag 16. desember 2019
Sjefforsker
930 58 688

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2021