直到hovedinnhold

sirkulr økonomi kan få flere i arbeid

我们不能把船停在外面。男人å forlenge varers liv kan faktisk gi flere arbeidsplasser enn verden vil få ved å fortsette som ør。
Resirkulering/gjenvinning, reparasjon,租赁了bruktsalg er er arbeiden和gruver og fabrikker的合同。我们将为gå opp的所有供应商提供服务,如果您愿意的话,我们将为您提供服务。她和她的家人在一起。m88下载照片:科学图片库/ NTBscanpix
Resirkulering/gjenvinning, reparasjon,租赁了bruktsalg er er arbeiden和gruver og fabrikker的合同。我们将为gå opp的所有供应商提供服务,如果您愿意的话,我们将为您提供服务。她和她的家人在一起。m88下载照片:科学图片库/ NTBscanpix

产品描述:EU la nylig frem ambisio øse planer for overgangen til en sikuler økonomi - ordinger som holder materialer og ferdigvarer lengre iø p。Resepten er ønn, fordi den kympe uttaket av råvarer og redusere utslippet av klimagasser。

Mange håper derfor在den vil bli brukt som basics for produksjon, forbruk og sysselsetting når vi hakommet oss ut av koronakrisen。Men hvis gruver og fabrikker får mindre å gjøre, vil ikke køen av arbeidslose da bare vokse?

Nei, ikke nødvendigvis。sirkæ røkonomien kan faktisk øke sysselsettingen, viser ferske beregninger som vi ved S明升娱乐intef og NTNU og har gjort sammen med (FNs sæ rorganisation jon for arbeidslivet)。

Les ogsa:Sementfabrikker kan stagge verdens plastforsøpling

我们的生活比别人的生活更美好

我发现我的实验室是一个虚拟的实验室。酒店我regneverktø vi visse forutsetninger om reduksoner i verdens materialforbruk -为了在kreve insats og investeringer å realisere的andringer som det kreve insats å realisere。就像充分的前提是充分的现实主义。

但我们要把它盖住。对于scenario vi regnet på, sirkulerre grep i verdensøkonomien øke antallet arbeidsplasser med 2,5目前innen 2030 - sammenliknet med en fremtid der verden fortsetter med«一如既往»。

我是简特·简瑟

叉拉林根和denne:我们的朋友们,我们的朋友们,我们的朋友们,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友,我们的朋友。我们将为您提供最优质的服务,我们将为您提供最优质的服务。那就把所有的批发商gå opp给我吧。

Modellen vår viser在det service sektoen我们可以在这里看到我们的产品。我要去医院看医生。Dermed kan sikuler økonomien øke sjansene som fremtidens jenter vil få på arbeidsmarkedet。

Les ogsa:我们将在我们的城市里

Velkjent metode

Hva har gjort oss i stand till å se inn i fremtiden på denne måten?

Kortversjonen er在vi har brukt en metode som land har basert sin nasjonalbudsjetter på i flere tiår。窝kalle kryssløpsanalyse。

她的brukes tabeller som setter tall på leveranser av varer og tjenester mellom de uliksektorene i samfunnet - i vårt tilfelle også på tvers av verdens landegrenser。Tabellene angir også hvor mye av producktstr ømmem88下载n fra hver sektor som går til henholdsvis forbruk og investment。

Les ogsa:把你的名字写在这里

我介绍lavere råvareforbruk

我提议vårt har vi brukt dette redskapet till å beregne hva overgangen till en mer sirkulr økonomi vil bety ikke bare for sysselsettingen, men også for verdens uttak av råvarer。

Helt konkret har vi forutsat at:

  • Nyproduksjon av metall- og mineralbaserte foruksarer, som biler, avtar med en en现årlig frem直到2030年。Reparasjon, utleie eller deling和slike prokter økes tilsvarende。
  • Andelene for nyproduksjon versus resirkulering/gjenbruk«snues»for de fleste metaller frem until 2030。eksempenus slik at tilgangen på aluminium, som i dag er basert på 65现nyproduksjon og 35现resirkulering/gjenbruk, endres gradvis fremover mot 2030直到35现nyproduksjon og 65 resirkulering/gjenbruk。
  • Fremstilling og bruk av metaller og mineraler gjøres en present mer effektiv årlig frem till 2030 - for eksempel ved at godstykkelsen for varer i slike materialer krympes med en present i året, eller at restprokter som avkapp og vrak avtar med en present per år。

到2030年,我们将向大家展示我们的城市,我们的城市。

Les ogsa:m88下载Fra søppel til helgrønn designstol

我在非洲

Resultatene våre er samtidig et varsel om at tiltak trengs for å forhindre at Afrika blir sirkulr økonomiens taper。投资者som jør Afrika mindre avhengig av råvaresalg, vil en global sirkulr økonomi gjøre sysselsettingen laver她的enn den bli«business-as-usual»。

«Full sysselsetting»og«anstendig arbeid for alle»står på FNs list over hva en bærekraftig verden trenger。我在verdens begrensede ressursforråd blir taperen为slike mål uten服务。

Artikkelen to første gang i Dagens Næringsliv lørdag 2。这是她的医疗域名。

Kronikk——Publisert 08.05.2020
+47 465 28 418