Til hovedinnhold

Steng vannet på hytta før frosten kommer

Den første frostnatta er like om hjørnet. Med noen enkle tiltak unngår du kostbare vannskader på hytta.

Hytte
Gode råd er ikke alltid dyre. Med litt arbeidsinnsats før du forlater hytta, er du sikret mot oversvømmelse. Foto: SINTEF Community

Antall vannskader på norske hytter øker, og skadene skjer spesielt i forbindelse med den første frosten. I 2019 utbetalte forsikringsselskapene 250 millioner kroner i vannskadeerstatninger for norske hytter.

– Rundt 5000 hytteeiere vil oppleve en vannskadet hytte i 2020 hvis høsten blir normal med hensyn til utetemperaturer. Blir høsten derimot kaldere enn normalt, kan skadetallene øke betydelig, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum i SINTEF Community.

Vannskader i hytter koster mer

Den vanligste formen for vannskade i hytter er frostsprengning av vannrør. Hvis ikke isproppen som blokkerer vannrøret oppdages før den smelter, vil vannet strømme ut i hytta. Det kan fort bli dyrt.

– En vannskade på hytta koster normalt mer enn en vannskade i boligen. Grunnen til dette er at vannet får stå og renne lenger, siden hytter gjerne står uten tilsyn store deler av året. Men med litt omtanke kan de fleste skader unngås, opplyser Fiskum.

Slik sikrer du deg

For å unngå frostsprengte rør er det viktig å huske på følgende før du forlater hytta:

  • Stenge hovedvanntilførselen og deretter sette alle tappearmaturer i åpen posisjon
  • Lukke alle lufteventiler og vinduer
  • Fylle alle vannlåser, sluk og toalettskåler med frostvæske ved fare for frost
  • Ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca. 10 °C om mulig

Publiserttirsdag 1. september 2020
Forskningsleder
920 23 737