直到hovedinnhold

测量数据时要注意测量漂移

网址:å drifte byggene våre smartere, kan vi oppnå bedre energiutnyttelse samtidig som arealbehovet per bruker kan reduseres。

我是一个流浪汉,我的名字是på å。有意者:Unsplash

明升娱乐SINTEF har, på oppdm88下载rag fra Construction City, utredet barrieter ved bruk av stordata for smartere drift av endom。BAE-bransjen skårer lavt på digitalisering og datadeling på tvers av verdikjeden, og går dermed glipp av mye læring og innovasjon。

- Smartere漂移,bygg kan gi bedre能量优化og mindre arebehov per bruker, siintef -forsker Ellika Taveres-明升娱乐Cachat

Hun står bak en utreding om datadeling for smartere eiendomsdrift。明升娱乐我们有一个计划Felles Stordata for Smart Eiendomsdrift一些眼睛和建设城市

- Eiendomsaktørene vi intervjuet så først og fremst på stordata og datadeling som nyttig for å få innsikt i hvordan de kunne øke kundetilfredsheten, men det er også et stort potential for mer bærekraftig og lønnsom drift av byggene, sier forskeren。

En felles标准og nøytral平台å dele informasjon om alt fra inneklima og oppvm88下载arming, utforming, leietakerproffil, arealutnytting og inntektsmodeller, vil hjelpe BAE-næringen til å bli både mer lønnsom, konkurransedyktig og bærekraftig。

-De vi intervjuet tror også at næ ringseiendomsmarketer fremover blimer påvirket av nye forretningsmodeller, energipriser, laverdriftsinntekter, og høyere krav fram88下载 kunder og leietakere, forteller forskeren。

De største barrierene for å oppnå en felles datadeling handler om标准:

  • Tekniske utfordringer og behov用于标准化av信息
  • 文化屏障- BAE-næringen trenger en holdningsendring for å tørre å dele mer informasjon
  • Mangel på kunnskap om forretningsmodeller for stordata og eierskap til informasjon
  • 情人日志rettigheter为datahåndtering, datalagring日志GDPR

在sammen åtti deltakere之前,请将时间安排到车间。projektpartners og Construction City klyngemedlemmer som deltok, var DNB eiendom, Obos, Aspelin Ramm, Veni, AF Gruppen, Smedvig, Statsbygg, Varig og Proptech Norway。

结果烯呈报告状AEC中的大数据和数据共享:利益相关方的优先事项、机遇和感知障碍

Rapporten gir en oversikt over hvilke data bransjen tenker å utnytte til hvilket formål, hvilke faktorer som påvirker driften og forslag til KPI-er som kan deles og brukes for å få bedre innsikt i byggenes ytelser。Taveres-Cachat håper den kan berede grunnen for videre arbeid, som kan resultere i en fellas informasmodell, bedre driftsøkonomi og limavennlige løsninger i driften av bygg。

去年ned rapporten

Publisertmandag 13。2021年9月
403 88 652