直到hovedinnhold

您能告诉我您的名字吗?

Regjeringen vil øke den grønne konkurransekraften i挪威næringsliv。男人想要什么? måles?Og hva bør kommunene gjøre for å få fart på omstillingen?特隆赫姆kommune og SINTEF明升娱乐 utvikler nå et eget vekart for kommunesektoren。

明升娱乐SINTEF, Trondheim kommune og de andre projektpartnerne skal utvikle en målemetode for grønn konkurransekraft, og en veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal bli grønne og lønnsomme。病了。在上面

Kommuner og fylkeskommuner spiller en helt roll i overgangen直到grønt næringsliv。De vedtar ambisie øse klimamål og skal samtidig sørge for sysselsetting og verdiskaping。男人我的dag mangler det gode, målbare相关指示为黛特阿贝特。Nå går Trondheim kommune foran在også kommunesektoren skal få et vekart for grønn konkurransekraft, slik mange andre sektorer har allerede。明升娱乐我们要找个合作伙伴。

- å sikre at de virkemidlene vi rår over, brukes på best mulig måte, trenger vi egne måleindikatorer For grønn konkurransekraft i kommunesektoren, sier projektleder jin - yu Lee i Trondheim kommune。

Hvordan måler man grønn konkurransekraft?

Det finnes mange ulike指示器å måle grønn konkurransekraft。为eksempel være andel nye jobber i grønne næringer og befolkningens bevissthet rundt klimautslipp, eller CO .提供详细信息2-utslipp per tjente krone。
-Vår første oppgive blr å finne ut hvilke tall det er mulig å oppdrive, og så vurdere hvilke verdier somer最相关的kommunene, sier forskningsleder Kristin Tolstad ugen, SINTEF的领导。明升娱乐
Når forskerne har utviklet et system for måling, skal det testes ut i kommunene og fylkeskommunene som er med i prosjektet, over en på to år。在我们的旅馆里,我可以和你们一起住。Deretter er planen å utvikle statistics modeler for å anslå hvor grønt næringslivet kan bli fem år frm88下载am i tid。

-我们的预测模型师有一些类似于我们的预测或我们的历史记录,我们的信息来源为på næringsutvikling, sier sintef forskeren。明升娱乐m88下载
我们的医学模型是这样的,我们可以把它描绘成一个场景:å endre næringslivet i en æ kraftig retning,我们可以把它描绘成一个商店。

有什么效果吗?

Kommunene har flere virkemidler de kan ta bruk for å gjøre næringslivet grønnere。在maskiner på anleggsplasser bruker fossilfritt drivstoff, eller stille krav til fiskeforet i havuksn æringen为eksempel kreve。De kan også gi støtte til bedrifter som bruker utslippsfrie jøre øy eller miljøvennlige byggaterialer。

- Med det nye verktøyet kan kommunene beregne hvilken effekt de uliktiltakene har på både den økonomiske utviklingen og på klima og miljø, sier ugen。

Veileder为grønn konkurransekraft

对于挪威人来说,这是一个荡妇的skal for skerene i projeketet utvikle et vekart for grøn konkurransekraft, som skal hjelpe alle kommuner i Norge Til å bli mer bærekraftige。Veikartet inneholde konkrete用于炉渣直到virkemiddelbruk, og mulige场景用于n - ringslivet frame mo2030。m88下载Det vil også være et verktøy为基准测试og sammenlikning。

-Byene i Norge konkurrerer allerede om å være best på grønn næringsutvikling。地中海的指标是målemetoder kan vi muligens slå。

Publiserttorsdag 8。2021年4月
932 60 450

Prosjektvarighet:

01.04.2021——30.09.2023