直到hovedinnhold

Mye å spare på riktige varmtvannssystemer

Gode varmtvannssystemer er bra både for miljøet og lommeboka。Byggeierne i VarmtVann2030 er opptatt av å ha got isolerte og riktig dimesjonerte varmtvannssystemer i både eksisterende og nye bygg。

Diskusjon om varmtvannssystemer
Anja Engtrø (明升娱乐SINTEF), Magnus Evje (Omsorgsbygg Oslo KF) og Geir Andersen (Drammen Eiendom KF) diskuterer løsninger for varmtvannsystemer。有意者:SI明升娱乐NTEF

Miljøvennlige bygg står høyt på items hos mange byggeiere og -driftere, men varmtvannssystemet har ikke fått like stor oppmerksomhet som andre deler av bygget når det gjelder miljøtiltak。

Vi må også sørge for utvikling og innovasjon når det gjelder riktig dimension sjonering av varmtvannssystemer, sier vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen i Drammen Eiendom。

Sammen是Omsorgsbygg og Boligbygg (nå Oslobygg), OBOS og Olav Thon Gruppen是VarmtVann2030项目的代表。

Energimålinger skaper grunnlag用于riktig尺寸测量

剧作家Eiendom måler energibruk til varmtvann syv sykehjem i kommunen, og Andersen ser nytten av gode målinger。

- Vi ønsker at det skal være nok varmtvann, og at varmtvann skal være raskt tilgjengelig, sier han。

- Da er flere ting viktig: både størrelse på beredere, tilstrekkelig effekt, kunnskap om samtidighet i bruk, og oppbygging av selve distribusjonssystemet。Målet til Drammen Eiendom er å sikre kvalitet, minimalisere energitap og unødvendige investeringer。

我禁止我的孩子们去看医生,我禁止他们去看医生,我禁止他们去看医生。

- Dersom vi kan redusere størrelsen på anleggene vil dette redusere investingsbehovet, føre til mindre materialbruk og lavere klimautslipp, samt redusere unødvendige energitap。我提勒格吉尔戈尔德målinger grunnlag的riktig尺寸,solenergianlegg, sier han。

如果你想要做一个更好的人,你需要做一个更好的人。m88下载Andersen legger til在dersom en kunnskap om faktisk forbruk, kan solvarmelegg dimejones riktig basert på dette。Slik kan en unngå overdisjonering og overproduksjon av solvarme på sommeren。

verdifult samarbeid mellom byggeiere, leverandører og forskere

Miljøsjef Magnus Evje i Omsorgsbygg er enig i at byggeiere og utviklere må ha større oppmerksomhet rundt varmtvannssystemer i bygg。

- Det blir viktig å videreføre projektresultatene fm88下载ra VarmtVann2030 i nye bygg, sier han。

- Nye sykehjem er ikke like kompakte som de eksisterende, og gjerne landsbyform med desentralisert VVS-løsning。同样的东西也在同一个地方。Også eksisterende bygningsmasse må oppgraderes, og det er ønskelig å ta i bruk siste nytt for å erstatte eller forbedre løsninger i disse byggene。

Miljøsjefen legger også vekt på merverdien av samarbeid mellom byggeiere, leverandører og forskere。

- VarmtVann2030我们可以看到få,我可以看到你的未来,你可以看到你的未来。我想让你们知道,我不知道你们的上帝是谁,伊夫耶先生。

结果联邦铁路局prosm88下载jektet

forskningsprojektet“VarmtVann2030 - Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet”avsluttes nå etter fire år。给我们的报告者,20号,我们的报告者,påm88下载prosjektets hjemmeside

VarmtVann2030 er et kpn - projekt finansiert av Norges forskningsråd via energix programmet og 10 næringslivspartnere。明升娱乐SINTEF og NTNU har samarbeidet med Omsorgsbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF (nå Oslobygg KF), Drammen Eiendom KF, OBOS, Olav Thon Gruppen, Armaturjonsson, Høiax, Geberit, Uponor og FM Mattsson Mora Group。

Publisertmandag 20。2021年9月