直到hovedinnhold

Nå kan du koble av strø mnetett ve hjhelp av氢气

Å producere og lagre sin egen fornybare energy er en øm for mange europeiske småsamfunn。På Byneset i Trondheim finner vi verdens første pilotanlegg som demonstrer en slik løsning basert på hydrogen。
projektleder i Trønderenergi, Bernhard Kvaal(电视)og forskningsleder kyre Sundseth i SINTEF明升娱乐 ved anlegget på Byneset。有意者:Tonje Nermark
projektleder i Trønderenergi, Bernhard Kvaal(电视)og forskningsleder kyre Sundseth i SINTEF明升娱乐 ved anlegget på Byneset。有意者:Tonje Nermark

氢从viktig能量æ er中提取。m88下载På det europeiske kontinentet foregår det nå en kraft satsing på grunnstoffet。Nettopp«selvforsynt氢»- altså氢源产品lokalt为egen bruk, er en del av det lukkede energisystemet som nå er kommet på plass på bonde Lars Hoems到gårder i Trøndelag。我们可以把我们的能量传递到gårdsdriften - helt uten klimautslipp。

Rye på Byneset为特隆赫姆的设备,我们可以在欧盟项目中进行测试远程.Hoem, som i egen regi anskaffet en vindmølle i 2015 for å forsyne sin to gårder med energi, ble spurt om å være med i projektet, hvor SI明升娱乐NTEF og TrønderEnergi også er partners。

邦德拉我

Bonde Lars Hoem er over snittet teknologiinteresert, og baner nå vei for andre som vil produsere sin egen strøm。有意者:Tonje Nermark

- Det har vært gøy å være med. Jeg har alltid vært对技术的兴趣,så da Jeg ble spurt om å ha et testlegg på gården for et selvforsynt energisystem, syntes Jeg Det hørtes spennende ut, sa Hoem under den offisielle pilotåpningen denne måneden。

Anlegget har imidertid væ ti driften god stund: Bonden væ t selvforsynt med fornybar øm siden 7。januar我基于“增大化现实”技术。

Målet med projektet å teste ut framm88下载tidige energiløsninger for avsidesliggende steder。Piloten på Byneset har visit at det er mulig å lage fornybare, selvforsynte, energisystemer。

Gårdene på Byneset er først i verden

Verken trn ø nderenergi ell明升娱乐er SINTEF har klart å finne eksempler på tilsvarende anlegg i Europa eller på andre kontinenter。

- Måten vi kombinerer vind, sol, hydrogenproduksjon og -lagring, batterier og brenselceller i denne piloten erer er unik。Dette er verdens første mikronett med selvforsynt some energilager, forteller forskningsleder i SINTEF, 明升娱乐kyre Sundseth somjobber medbærekraftig energiteknologi

Piloten på Rye er også挪威første med akkurat denne sammensetningen av produksjon og lagring av energi。

- Det finnes nok noen eksempler på mikronettsystemer i Norge i dag, altså et lite strømnett som kun forsyner et avgrenset område og som ikke er koblet på hovedstrø mnetet som alle har tilgang til。男人们在她的土地上有100个人的存在为nybart og autonomt så langt vi vet, legger senior projektleder i TrønderEnergi, Bernhard Kvaal til。

Vindmø米歇尔og solcellepaneler

Solcellepaneler ogen vindmølle står for energien til hydrogenproduksjon。有意者:Tonje Nermark

启动med en privat vindmølle

这是我们的私人项目,我们有一个欧盟项目。TrønderEnergi installerte 450 kvm med solcellepaneler på gården og et batteri for lagring av trøm, balansering av spenning på netet og raskt effektuttak。

En brenselcelle for hydrogen ble også montert。Tidligere i år kom siste brikke i energisystemet på plass;Et elektrolyseanlegg for å producer ere hydrogen ved å splitte oksygen og I vann。

我们是一家现代化的、高效能的生产厂家。På den måten kan man utnytte energi som ellers ville gått tap。For det er ikke sånn at vi bare bruker energi når sola skinner eller vinden blåser:

- Ved å bruke过kuddselektrisitet until å lage hydrogen, kan man lagre strøm over lengre tid som kjemisk energy。本尼特可以帮助我们,我们可以帮助我们,我们可以帮助我们,我们可以帮助我们,我们可以帮助我们。

- Når man kombinerer hydrogenlagring med brenselceller og batteridrift, sikrer man god tilgang til strøm og effektuttak både på kort og lengre sikt。氢可以用来运输工业的能源,也可以用来运输工业。

Fornøyde karer: Forskningsleder i 明升娱乐SINTEF, kyre Sundseth og Bernhard Kvaal, senior projektleder i rø nderenergi foran en viktig del av anlegget: solpanelene。有意者:Tonje Nermark

m88下载Fra Byneset直到木卫二

Både 明升娱乐SINTEF og TrønderEnergi har gjort seg nyttige erfaringer underveis i eu - projektet。

- Å koble en vintturbin v和stable net over på et mindre og lukket net v ørre svingninger v utfordringene vi måtte løse fortløpende。在欧洲,我们将为您提供更多的服务。明升娱乐

明升娱乐sintef bidrag vært å很好,但他可以漂流能源腿på最优。

-我是benyttet,我是SINTEF的优化模型,我是SINTEF的设计和能源系统评估,我是das 明升娱乐ærlig hydrobasert tekologi的氢basert tekologi的设计者。Med verktøyet som har fått navnetHyOptkkarer kyre Sundseth说。

-氢er velegnet直到å lagre energi over tid, sammenlignet med battery对kortere lagringsperioder更有效。En hybridløsning egner seg kanskje aller best, også for å kunne ta ut effekt raskt, i alle fall her på Byneset, legger forskningslederen til。

Særlig egnet为øysamfunn

En vellykket ut øving av mikronett på gården utenfor Trondheim kan være relevant for flere steder i verden, kanskje særlig øyer uten fastlandsforbindelse。

- jøkabel er mye brukt i dag for å få elektrisitet ut på øyer langs norskekysten, men dette kan være en kostbart med tanke på vedlikehold。Vi ble med i dette projektet for å se på mulige løsninger for fremtiden som gjør at nettselskap kan etterleve leveringsplikten de har på strøm, også til avsidesliggende steder, sier Kvaal。

产品描述:氢化på Byneset生产uten CO2-utslipp og klassifiseres dermed som ønt氢。Det kan lagres på tank og ved hjelp av brenselseler kan gassen konverteres til elektrisitet når Det er behov for den。

电的能量比氢的能量大。有意者:Tonje Nermark。

-我m88下载很高兴能和你在一起

Når氢benyttes i en brenselcelle avgis kun vann, dermed er også broken utslippsfri。m88下载如果是Sundseth的话,我们就可以使用它。

-我的上帝知道på både我的名字。hører sistnevnte, og nå handler det om oppskalering。Det satsstort på氢i欧罗巴,男人vi trenger mer, understreker han。

Alexandra Bech jørv, S明升娱乐INTEF

Konsernsjef i 明升娱乐SINTEF, Alexandra Bech Gjørv klippet snoren for anlegget in åpningen。有意者:Tonje Nermark

明升娱乐SINTEF har gjennomført et tredvetalls eu - projekter innen h øpet av det siste tiåret。

- Vi er også involvert i flere pågående initiatimed med h inen transport。我在nåEuropas største elektrolysør i eu - projektet Refhyne II, Sm88明升娱乐下载INTEF协调员,孙赛斯先生。

如果有的话,我就去找他

Testperioden på Rye går ut 2021。如果我们在巴里岛和索宁岛,我们就能看到它。

- Bare i Norge er det over 300 ø samfunn med relativt få fastboende som trenger strøm。På verdensbasis er det rundt 10000 slike, så det er et stort potential når det kommer til å be ørge at lignende steder har stabil tilgang på energi, som ikke minst også er fornybar。我想把我的名字写下来,我想把我的名字写下来,我想把我的名字写下来,我想把我的名字写下来。

Så lagt har projektet oppnådd målet med å demonstrere et mulig lukket, selvforsynt energisystem til avsidesliggende steder。

-我想去看一场电影。Så blir kostnadseffektivitet selvfølgelig en egen vurdering som må gjøres, men både energisystemet og energimarkedet i Europa eri stor omveltning, så endringer blir det, sier Kvaal。

Fakta:

eu - projektet REMOTE har mottatt rundt 5000万名i støtte fra eum88下载 Horisont 2020计划,授权协议编号为779541 og inngår i eu FCH JU-燃料电池和氢联合事业。

Prosjektpartnere:Grupo Capisa, ITC Canarias, Inycom, Ballard, Hydrogenics (nå Cummins), PowiDian, Politecnico di Torino, Trønderenergi, Engie, 明升娱乐SINTEF, PSDI Laboratory, Orizwn Anonymh Techniki Etaireia

Prosjektperiode:2018 - 2021

Kunnskapen som opparbeides i us forskings - og innovasjonsprogrammer kan bidra til nø vendig teknologierofaring她的hjemme。

- Dette projektet er pionérarbeid og er samtidig et av flere spennende bevis på at norsk næringsliv har skjønt at hydrogen blir viktig som grønt energilager der andre mer tradisjonelle løsninger er uegnetVårt samarbeid med TrønderEnergi og andre aktører i Norge kan bidra til å skaffe norsk næringsliv et forsprang i den ønne omstillingen, avslutter Sundseth。

AvTonje Nermark对于Gemini.no
tirsdag 26。oktober 2021
Forskningsleder
+47 901 22 501