直到hovedinnhold

Nå kan norske kommuner måle hvor gode de er på klimatilpasning

Kommunene har ansvar for å sikre arealer, bygg og inm88下载frastruktur mot klimapåkjenninger som flom, skred og styrtregn。明升娱乐SINTEF-forskere和rammeverk为å måle hvordan de ligger和医学arbeidet。

我们的基础设施怎么样?m88下载我希望我们能有更好的评明升娱乐估方法。有意者:NVE

- Det er viktig å ha et helhetsperspektiv når man skal forebygge klimaskader。Samtidig er det behov for å være konkret, slik at de som har ansvar for klimatilpasningen, greier å innlemme måling og evaluate av tiltakene i sin hverdag, sier Edvard Sivertsen i SI明升娱乐NTEF。

作者:Han har arbeidet med å utvikle indicator indicator som kan kommunene med klimatilpasning og et objektivt mål på hvor klimatilpasset kommunen er。

Måler prosser, tiltak og resultater

indkatorene er delt inn i proess指示剂,tiltaks指示剂结果指示剂:

  • proessindikatorer skal måle oppfølging av kommunens arbeid med klimatilpasning。Et eksempel på en slik indicator er“er det utarbeidet handlingsplaner for å nå målene med klimatilpasning?”
  • Tiltaksindikatorer skal måle innsatsen og gjennomføringen av klimatilpasningstiltak for eksempel ved å se på andel vedlikeholdsplaner for bygg hvor klimatilpasning er nevnt。
  • Resultatindikatorene skal måle direkte eller indirekte resultater av klimatilpasningsarbeidet, for eksempel antall nye regresskrav mot kommunen i naturskadesaker。

我很高兴能和特隆赫姆合作。

- Det gir oss et nyttig rammeverk for å systematisere vårt arbeid med klimatilpasning og måle resultater av arbeidet, sier Jøran Solli, som er rådgiver i kommunen。

我的报告图示:måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur im88下载 kommuner

Målgruppen er kommuner, fylkeskommuner, Statsforvalter andre statlige organ, samt konsulter som engasjert av kommuner og fylkeskommuner。Rammeverk og indicator orer utviklet i dialog og samspill med kommunene Trondheim, Stjørdal og Oppdal og Statsforvalteren i Trøndelag。Arbeidet er finance ert av Miljødirektoratet og Nettverk Klimatilpasning Trøndelag, og er et spinoff projekt fm88下载ra Klima 2050。

Publiserttirsdag 12。oktober 2021
Seniorforsker
486年05年179年

Prosjektstart:

13.04.2015